nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Kādu ieguldījumu valstu rūpniecība sniedz patēriņā, emisijās un atkritumu radīšanā?

HelpCenter FAQ

EVA ir izstrādājusi rūpnieciskā piesārņojuma valstu profilus, kuros ir apkopoti galvenie ar rūpniecību saistītie dati. Valstu profilos ir norādītas rūpnieciskā piesārņojuma ekonomiskās izmaksas, kā arī enerģijas un ūdens patēriņš, ūdens emisijas un atkritumu radīšana.

Permalinks

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: Rūpniecība
Dokumentu darbības