nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Kāda ir siltumnīcefekta gāzu emisiju daļa katram transporta veidam?

HelpCenter FAQ

Dati par SEG emisiju daļu transporta veidam tiek vākti, izmantojot valstu ziņojumus par emisijām Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām (UNFCCC) un ES Siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringa mehānismam, un ir pieejams saskaņā ar EVA rādītāju siltumnīcefekta gāzu emisijas no transporta Eiropā.

Permalinks

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: Transports
Dokumentu darbības