nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Kā ES reaģē uz klimata pārmaiņām?

HelpCenter FAQ

ES cīnās ar klimata pārmaiņām ar ambiciozas politikas palīdzību savā teritorijā un ciešā sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem. ES un tās dalībvalstis ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC), Kioto protokola un Parīzes nolīguma dalībnieces. ES ir ceļā uz savu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķi 2020. gadā, un tā īsteno galvenos tiesību aktus un pasākumus savu klimata un enerģijas mērķu sasniegšanai 2030. gadā. Līdz 2050. gadam Eiropas mērķis ir kļūt par pasaulē pirmo klimatneitrālo kontinentu.

Klimatrīcība ir arī centrālais aspekts Eiropas zaļajā kursā — ambiciozā pasākumu pakotnē, sākot no ambicioza siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma līdz investīcijām modernākajā izpētē un inovācijās un Eiropas dabiskās vides saglabāšanā.

Permalinks

Tags

Dokumentu darbības