nākamais
iepriekšējais
temati

Article

Ekoloģisko raksturlielumu uzlabošana organizācijās

Mainīt valodu
Article Publicēts 01.07.2021 Pēdējās izmaiņas 04.10.2021
4 min read
Photo: © Dan Stark on Unsplash
Eiropas Vides aģentūra (EVA) ne tikai sniedz uzticamu informāciju par vidi un klimatu, bet arī uzlabo organizācijas ekoloģiskos raksturlielumus. Mēs iztaujājām Melanie Sporer, kas koordinē šos centienus EVA, izmantojot ES vides pārvaldības un audita sistēmu (EMAS).

Kas ir ES vides pārvaldības un audita sistēma (EMAS)?

ES vides pārvaldības un audita sistēma jebEMASir brīvprātīgs vides pārvaldības instruments, paredzēts uzņēmumiem un citām organizācijām..EMAS izmanto, lai novērtētu, ziņotu un uzlabotu organizācijas ekoloģiskos raksturlielumus, piemēram, samazinot enerģijas patēriņu, papīra patēriņu, atkritumu rašanos, siltumnīcefekta gāzu emisijas utt. Eiropas Komisija izveidojaEMAS 1993. gadā.

Ja organizāciju vides pārvaldības sistēma atbilst EMAS regulas pamatnostādnēm, tās var reģistrēties EMAS. Pašlaik vairāk nekā 4600 organizāciju ir reģistrētas EMAS.

Kā EVA izmanto EMAS?

EVA ir pilnvarota palīdzēt panākt ievērojamus un izmērāmus uzlabojumus Eiropas vidē un atbalstīt ilgtspējīgu attīstību. Ņemot to vērā, mēs apzināmies, ka mums ir skaidrs pienākums pārvaldīt arī savus ekoloģiskos raksturlielumus.

Tāpat kā visas organizācijas, mēs ikdienā patērējam dabas resursus un ietekmējam vidi. Mēs izveidojām vides pārvaldības sistēmu, lai samazinātu šo ietekmi un pastāvīgi strukturētā veidā uzlabotu mūsu ekoloģiskos raksturlielumus. Mūsu vides pārvaldības sistēma atbilstEMASregulas noteikumiem, un 2005. gadā EVA tika reģistrētaEMAS.

Mēs vēlamies izveidot aģentūru, kas darbojas pēc iespējas ilgtspējīgāk, un ar EMAS palīdzību mēs varam nodrošināt uzticamību un pilnīgu pārredzamību. Mūsu vides pārvaldības sistēmu un mūsu ekoloģisko raksturlielumu pastāvīgo uzlabošanos ik gadu novērtē trešās personas auditori, un mēs katru gadu publicējam ekoloģisko raksturlielumu rādītājus, mērķus un rīcības plānus EVA vides deklarācijas ziņojumā.

Ko EVA pēdējā laikā ir panākusi ar EMAS palīdzību?

EVA ekoloģiskos raksturlielumus 2020. gadā acīmredzami spēcīgi ietekmēja Covid-19 pandēmija, kuras rezultātā ievērojami samazinājās elektroenerģijas patēriņš, papīra patēriņš un CO2 emisijas darījumu braucienos un sanāksmēs.

Mēs uzskatām, ka Covid-19 pandēmijas ietekme ir katalizators attīstībai, kas citādi varētu būt prasījusi vairākus gadus: piemēram, bezpapīra birojs un videokonferenču, nevis klātienes sanāksmju plaša izmantošana. Lai izkļūtu no pandēmijas, būs svarīgi saglabāt noderīgu praksi un ieradumus un palielināt šo izpratni. Mums jācenšas izvairīties no iespējama negatīva efekta, piemēram, ja darbinieki atgriežas pie iepriekšējās drukāšanas prakses birojā, vai atgriezeniska efekta saistībā ar tāldarba pieaugumu, piemēram, lielāku elektroenerģijas patēriņu mājas birojā.

Ko jūs teiktu citām organizācijām, kuras apsver iespēju izmantot EMAS?

Ieinteresēto personu grupas arvien vairāk uzmanības pievērš organizācijām, un uzrauga to ekoloģiskos raksturlielumus, jo īpaši attiecībā uz oglekļa dioksīda emisiju ietekmes pēdu. Proaktīva organizāciju rīcība, uzņemoties atbildību par to ietekmi uz vidi un klimatu, ir arvien svarīgāka ne tikai tādēļ, lai nostiprinātu organizācijas vērtības, bet arī lai pārvaldītu riskus un reputāciju. ArEMASpalīdzību jūs varat to darīt pareizi un uzticami.

Citi ieguvumi organizācijai varētu būt resursu un atkritumu apsaimniekošanas izmaksu samazināšana, risku samazināšana, atbalsts regulējuma ievērošanai un attiecību uzlabošana ar iekšējām un ārējām ieinteresēto personu grupām. Eiropas Komisijas pētījums liecina, ka EMAS var arī palīdzēt gūt priekšrocības konkurences jomā.

Kādi ir nākamie soļi EVA ekoloģisko raksturlielumu uzlabošanā?

Pagājušajā gadā mēs nolēmām EVA vides politikā izvirzīt vērienīgākus mērķus klimata jomā. Visām ekonomikas nozarēm, kā arī ES struktūrām un iestādēm būs jāsniedz ieguldījums Eiropas centienos līdz 2050. gadam kļūt par pirmo klimatneitrālo kontinentu. Tāpēc EVA plāno līdz 2030. gadam kļūt par klimatneitrālu organizāciju un atbalstīt citas Eiropas aģentūras virzībā uz ilgtspēju, jo īpaši šogad, kad EVA vada ES aģentūru tīklu.

EVA elektroapgādē jau izmanto 100 % atjaunojamās enerģijas, ko galvenokārt nodrošina vēja enerģija. Tiek kompensētas CO2 emisijas, kas saistītas ar darbinieku komandējumiem un apmeklētāju braucieniem. Kompensācijas tiek izmantotas, lai atbalstītu Zelta standarta sertificētus energoefektivitātes projektus Āfrikā. Tagad mēs strādājam, lai  plašāk novērtētu mūsu oglekļa dioksīda emisiju pēdas nospiedumu un izstrādātu īstenojamu ceļvedi klimatneitralitātes panākšanai līdz 2030. gadam. EVA ir pilnībā apņēmusies to īstenot.

 

 

Melanie Sporer

Klimata pārmaiņu mazināšanas
eksperte un EMAS koordinatore

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Dokumentu darbības