Starptautiskā sadarbībā

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 11.05.2017
Vairums vides problēmu ir ar pārrobežu raksturu un daudzām ir globāls mērogs. Tās var efektīvi risināt tikai ar starptautisku sadarbību. Prioritārās problēmas ar globālu svarīgumu EVA darbībā ir klimata pārmaiņas, gaisa piesārņojums, ilgtspējīga ražošana un patēriņš, bioloģiskā daudzveidība, veselība un vide un kopēja vides informācijas sistēma.

Papildus tās 33 dalībvalstīm un 6 sadarbības valstīm (Rietumbalkānos), EVA sadarbojas un veicina partnerību ar to kaimiņiem un citām valstīm un reģioniem saskaņā ar ES kaimiņattiecību politiku.

Zemāk redzamajā sarakstā ir daļa no EVA sadarbības iniciatīvām un partnerībām ar reģioniem un starptautiskām organizācijām.

 

Reģionālā sadarbība

ES kaimiņvalstis un to kaimiņi

  • Austrumu kaimiņi: Baltkrievija, Moldova, Ukraina, Armēnija, Azerbaidžāna, Gruzija, Krievija
  • Dienvidu kaimiņi (Vidusjūras reģions): Alžīrija, Ēģipte, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Maroka, Palestīnas pašpārvalde, Sīrija, Tunisija
  • Centrālāzija: Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna

 

Eiropas Kaimiņattiecību politikas projekts
Laikposmā no 2010.-2014. g. reģionālās sadarbības ietvaros EVA īsteno ENPI-SEIS projektu, kura galvenais mērķis ir sekmēt vides aizsardzību Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta  (ENPI) valstu (sešu Eiropas Kaimiņattiecību politikas (ENP) austrumvalstu, kā arī Krievijas Federācijas un deviņu Eiropas kaimiņattiecību politikas dienvidvalstu) teritorijās.Viens no projekta konkrētajiem mērķiem ir vides uzraudzības, datu un informācijas koplietošanas uzlabojums, pakāpeniski ieviešot SEIS (Kopīgās vides informācijas sistēmas) principus Eiropas kaimiņvalstīs.


Plašākā pasaule

 

Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām

Globālā līmenī

Reģionālā līmenī

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100