EAA veikla

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2016-04-22
EAA atliekų ir medžiagų išteklių vertinimais siekiama parengti tausojančio vartojimo ir gamybos politiką, įskaitant tausaus gamtinių išteklių naudojimo ir atliekų prevencijos ir perdirbimo teminių strategijų įgyvendinimą. Veikla apima stebėseną ir rodiklių rengimą, atliekų ir išteklių politikos veiksmingumo vertinimą ir geriausios praktikos nustatymą.

EAA darbas, susijęs su atliekomis ir medžiagų ištekliais, apima:

EAA tausojančio vartojimo ir gamybos darbo grupė vadovauja EAA veiklai atliekų ir medžiagų šaltinių srityje. Veikla vykdoma bendradarbiaujant su EAA Europos medžiagų ir atliekų srautų valdymo teminiu centru (ETC/SCP) ir bendradarbiaujant su EAA šalių tinklu (Eionet).  Eurostatas renka duomenis apie atliekas,  o nuo 2008 m. jame veiks išteklių, gaminių ir atliekų duomenų centrai.

 

Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100