Turizmas

Pakeisti kalbą
Puslapis pasibaigęs Paskutinį kartą keista 2016-08-31
This content has been archived on 2016-08-31, reason: No more updates will be done

Turizmas yra pelningas verslas. Tai viena didžiausių pasaulio pramonės šakų, o daugelyje regionų – vienintelis investicijų ir darbo vietų šaltinis. Nors jo įvaizdis skiriasi nuo gamybos pramonės „kamino“ įvaizdžio, jis jokiu būdu nėra palankus aplinkai, nes sukelia didelę taršą ir sueikvoja didelius gamtinių išteklių kiekius. Europa yra populiariausia turistų lankymosi vieta, todėl jai tenka didelis iššūkis savo turistinę pramonę padaryti mažiau kenksminga aplinkai. Vienas didžiausių darnesnės turizmo pramonės laimėtojų būtų pati pramonė, juk vargu ar daug žmonių norės lankytis regione, kuriame masinis turizmas sudarkė kraštovaizdį ir užteršė paplūdimius.

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100