Turizmas

Pakeisti kalbą
pasibaigęs
This page was archived on 2016-08-31 with reason: No more updates will be done

Turizmas yra pelningas verslas. Tai viena didžiausių pasaulio pramonės šakų, o daugelyje regionų – vienintelis investicijų ir darbo vietų šaltinis. Nors jo įvaizdis skiriasi nuo gamybos pramonės „kamino“ įvaizdžio, jis jokiu būdu nėra palankus aplinkai, nes sukelia didelę taršą ir sueikvoja didelius gamtinių išteklių kiekius. Europa yra populiariausia turistų lankymosi vieta, todėl jai tenka didelis iššūkis savo turistinę pramonę padaryti mažiau kenksminga aplinkai. Vienas didžiausių darnesnės turizmo pramonės laimėtojų būtų pati pramonė, juk vargu ar daug žmonių norės lankytis regione, kuriame masinis turizmas sudarkė kraštovaizdį ir užteršė paplūdimius. More

Key facts and messages

Naršyti katalogą

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100