Gyventojai ir ekonomika

Puslapis pasibaigęs Paskutinį kartą keista 2016-08-31
This content has been archived on 2016-08-31, reason: A new version has been published

Gyventojų skaičiaus arba ekonomikos augimą tiesiogiai susieti su žala aplinkai būtų pernelyg primityvu. Kaip rodo šiame skyriuje pateikiama medžiaga, tikrovė yra kiek sudėtingesnė.

Aišku tik tai, kad šiuolaikinės ekonomikos ir gyventojų skaičiaus augimo lygis didina mūsų aplinkosaugos problemas, kadangi nei ekonomikos, nei gyventojų skaičiaus negalima atsieti nuo žalos aplinkai.

Tačiau tai nėra neišvengiama. Pavyzdžiui, jei gyventojų skaičius didėtų mažėjant namų ūkių skaičiui (kuriant daugiau didelių namų ūkių), namų ūkių sektoriaus apkrova aplinkai galėtų sumažėti. Deja, Europos demografinės tendencijos šiuo metu yra priešingos krypties: namų ūkių skaičius didėja greičiau nei bendras gyventojų skaičius, nes šeimos mažėja, o vieno asmens namų ūkių skaičius auga.

Gamybos augimas daugelyje sektorių taip pat tebėra glaudžiai susijęs su energijos ir išteklių vartojimo didėjimu ir didesne tarša. Vis dėlto, turime nemažai pavyzdžių, liudijančių apie sėkmingą ekonomikos augimo atsiejimą nuo poveikio aplinkai ir vartojimo modelių keitimą. Apie šias tendencijas liudija šiame skyriuje pateikiama medžiaga.

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100