Kitos temos

Pakeisti kalbą
pasibaigęs
This page was archived on 2016-07-13 with reason: No more updates will be done

Nemažai aplinkosaugos problemų negalima priskirti vienai konkrečiai kategorijai, arba, tiksliau, jos priskirtinos per daug jų. Šiame skyriuje aptariamas įvairiausių reiškinių, pvz., stichijų (potvynių, vulkanų išsiveržimų ir kt.), didelių pramoninių avarijų, genetiškai modifikuotų organizmų ir kt., poveikis aplinkai. More

Key facts and messages

Naršyti katalogą

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100