Politikos kontekstas

Pakeisti kalbą
Puslapis pasibaigęs Paskutinį kartą keista 2016-09-08
This page was archived on 2016-09-08 with reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Nuo 2002 m. visiems svarbi Aplinkos triukšmo direktyva suteikia bendrą pagrindą kovoti su triukšmu visoje Europos Sąjungoje. Jos pagrindinis tikslas – vengti ir saugotis žalingo triukšmo poveikio arba mažinti jį.

Transporto priemonių ir mašinų skleidžiamas triukšmas ES reglamentuojamas jau kelis dešimtmečius. Tačiau tik praėjusio amžiaus paskutiniame dešimtmetyje pradėta reglamentuoti triukšmo poveikį žmogui. 6-oji Europos Bendrijos 2002–2012 m. aplinkosaugos veiksmų programa siekia  „... žymiai sumažinti skaičių žmonių, kurie pastoviai kenčia nuo ilgalaikio vidutinio dydžio triukšmo, ypač keliamo eismo, kuris, kaip rodo moksliniai tyrimai, kenkia žmogaus sveikatai ...“.

Tais pačiais metais buvo priimta Aplinkos triukšmo direktyva. Ji sudaro bendrą pagrindą kovoti su triukšmu visoje ES. Valstybės narės turi nustatyti svarbiausius regionus, kuriuose būtų sudaryti triukšmo žemėlapiai ir kuriems turėtų būti parengti veiksmų planai. Šalys taip pat turėtų informuoti visuomenę ir Komisiją apie šią veiklą. Svarbiausi regionai, kuriuose būtų sudaryti triukšmo žemėlapiai ir kuriems turėtų būti parengti veiksmų planai, būna aplink didžiuosius miestus ir palei svarbiausius kelius, geležinkelius ir oro uostus.

Triukšmo poveikis įtrauktas ir į kitą ES politiką, pvz., teminę miestų aplinkos strategiją, bendrąją transporto politiką ir tvaraus vystymosi strategiją.

2004 m. Komisija paskelbė visų susijusių Europos teisės aktų ir standartų, skirtų triukšmo skleidimui, apžvalgą.

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100