Triukšmas

Pakeisti kalbą
Puslapis pasibaigęs Paskutinį kartą keista 2016-09-08
This page was archived on 2016-09-08 with reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Aplinkos triukšmas kenkia daugeliui europiečių. Visuomenė jį laiko viena didžiausių aplinkosaugos problemų. Jis gali kenkti žmogui tiek fiziškai, tiek psichologiškai, trikdydamas pagrindinę jo veiklą, pvz., miegą, poilsį, mokymąsi ir bendravimą. Nors toks neigiamas triukšmo poveikis žmogaus sveikatai žinomas jau nuo seno, neseniai atliktas tyrimas parodė, kad jį gali sukelti daug mažesnis triukšmas nei manyta anksčiau.
Dokumento veiksmai
Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us