EAA veikla

Pakeisti kalbą
Puslapis pasibaigęs Paskutinį kartą keista 2016-09-08
This content has been archived on 2016-09-08, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
EAA darbas yra daugiausia susijęs su Aplinkos triukšmo direktyva. Ji padeda Europos Komisijai tvarkyti triukšmo duomenis ir vertinti triukšmo poveikį.

Pagal Aplinkos triukšmo direktyvą turi būti teikiamos ataskaitos apie keletą duomenų srautų. 2007 m. pradžioje EAA padėjo Komisijai parengti pasiūlymą dėl elektroninio ataskaitų rengimo mechanizmo, suderinto su EAA ataskaitų rengimo sistema. Iki šios valstybių narių pateikta informacija yra EAA peržiūrėta ir pateikiama Komisijos CIRCA tinklavietėje.

2001 m. EAA paskelbė pirmąjį eismo triukšmo veikiamų žmonių skaičiaus įvertinimą. Šis rodiklis buvo parengtas pagal EAA transporto ir aplinkos ataskaitų rengimo mechanizmą (TERM).

Kitas triukšmo poveikio vertinimas bus pagrįstas valstybių narių iki 2007 m. pabaigos pagal Aplinkos triukšmo direktyvą pateikta informacija. Tai bus pirmasis kartas, kai šalys pateiks ataskaitas apie tam tikro lygio triukšmo poveikį. Laikantis direktyvos, Komisija turi parengti praneštos informacijos duomenų bazę. EAA padeda atlikti šį darbą.

EAA vadovauja ES triukšmo poveikio darbo grupei (WG AEN), kuri parengė rekomendacijas dėl triukšmo žemėlapių sudarymo pagal Aplinkos triukšmo direktyvą. EAA artimai bendradarbiauja su Europos žemės naudojimo ir erdvės informacijos teminiu centru ir EAA šalių tinklu (Eionet).

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100