Energijos politikos kontekstas

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2016-04-22
Dėl pastarųjų metų politinių įvykių pagrindinis politikos dėmesys nukrypo į aplinkos tvarumą, konkurencingumą ir energijos tiekimo saugumą. Tebevykstančios viešosios diskusijos apie atsinaujinančius energijos šaltinius, naujas technologijas, energetikos veiksmingumą, šiltnamio dujų išmetimą ir klimato kaitą energetikos klausimą padarė vienu svarbiausiu politinėje darbotvarkėje ir Europoje, ir visame pasaulyje.

2007 m. sausį Europos Komisija pasiūlė integruotą priemonių paketą energijos ir klimato kaitos srityje, skirtą išmetamųjų šiltnamio dujų kiekiui sumažinti. Šis paketas skirtas naujai Europos energijos politikai parengti, siekiant kovoti su klimato kaita ir didinti ES energijos tiekimo saugumą ir sektoriaus konkurencingumą.

Paketas grindžiamas trimis pagrindiniais dalykais:

  • Realia energijos vidaus rinka. Tuo siekiama suteikti energijos vartotojams realų pasirinkimą ir paskatinti dideles energetikai būtinas investicijas. Nuo 2007 m. liepos 1 d. visi Europos piliečiai turi galėti laisvai pasirinkti savo elektros ir dujų tiekėją. Europos Komisija turės užtikrinti sąžiningą ir dinamišką konkurenciją visose valstybėse narėse.
  • Greitesnis perėjimas prie mažiau anglies dvideginio išmetančios energijos gamybos. Tuo siekiama išlaikyti ES kaip pasaulinės atsinaujinančios energijos naudojimo lyderės padėtį, siekiant, kad iki 2020 m. ne mažiau kaip 20 proc. ES energijos poreikio būtų tenkinama iš atsinaujinančių energijos šaltinių.
  • Energijos efektyvumas. Tuo siekiama iki 2020 m. 20 proc. sumažinti pirminės energijos vartojimą, atnaujinant ankstesnį Komisijos tikslą. Taip pat siūloma didinti efektyviai kurą naudojančių transporto priemonių naudojimą transportui, taikyti griežtesnius standartus ir geresnį prietaisų ženklinimą; esamų ES pastatų energinio našumo gerinimas ir šilumos bei elektros gamybos, perdavimo ir paskirstymo veiksmingumo didinimas.

2007 m. kovą Europos Taryba priėmė daugumą šių pasiūlymų ir pritarė veiksmams parengti darnią integruotą Europos klimato ir energijos politiką. Ta politika siekiama trijų tikslų:

  • didinti tiekimo saugumą;
  • užtikrinti Europos ūkių konkurencingumą ir nebrangios energijos prieinamumą;
  • skatinti aplinkosauginę darną ir kovoti su klimato kaita.

Šiems tikslams pasiekti 2007 m. kovo mėn. Europos Taryba priėmė išsamų energijos veiksmų planą 2007–2009 m. laikotarpiui, kuriame numatyti prioritetiniai veiksmai šios srityse: dujų ir elektros vidaus rinkos; tiekimo saugumo; tarptautinės energijos politikos; energijos efektyvumo bei atsinaujinančios energijos ir energetinių technologijų.

2008 m. sausį Europos Komisija pateikė tolesnius pasiūlymus dėl kovos su klimato kaita ir atsinaujinančios energijos propagavimo, įskaitant valstybėms narėms teisiškai privalomus tikslus.

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100