EAA veikla energetikos srityje

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2016-04-22
Viena pagrindinių EAA veiklos krypčių energetikos srityje yra stebėti aplinkosaugos aspektų integravimą energetikos sektoriuje. Kasmet skelbiamas atnaujintas energetikos ir aplinkosaugos rodiklių rinkinys, kuriuo remdamasi EAA reguliariai skelbia energetikos ir aplinkosaugos ataskaitas ir numatomos atsinaujinančių energijos šaltinių naudos ir poveikio aplinkai vertinimus.

Energetikos ir aplinkos rodikliai rengiami pagal šiuos šešis politinius klausimus:

  • Ar mažėja energijos vartojimo ir gamybos poveikis aplinkai?
  • Ar mažėja energijos suvartojimas?
  • Kaip sparčiai didėja energijos efektyvumas?
  • Ar įmanoma pradėti naudoti mažiau taršų kurą?
  • Kaip sparčiai diegiamos atsinaujinančios energijos technologijos?
  • Ar aplinkosaugos išlaidas geriau įtraukti į kainų sistemą?

Rodikliai taip pat svarbūs stebint ES tvaraus vystymosi strategiją, rengiant ES šiltnamio dujų aprašo ataskaitą pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (UNFCCC) ir teikiant ataskaitas apie šiltnamio dujų išmetimo Europoje tendencijas ir prognozes pagal Kioto protokolą.

EAA energijos ir aplinkos ataskaitoje šie susiję klausimai analizuojami integruotai – nagrinėjant energijos gamybą ir vartojimą, atsinaujinančius energijos šaltinius, naujas technologijas, energetikos veiksmingumą, šiltnamio dujų išmetimą ir klimato kaitą. Ataskaita paremta energetikos ir aplinkosaugos rodiklių rinkiniu.

EAA taip pat atlieka numatomos įvairių atsinaujinančios energijos šaltinių teiktinos naudos ir poveikio aplinkai iki 2010 m., 2020 m. ir 2030 m. vertinimus. Tai apima:

  • biomasės naudojimo transporto, šilumos ir elektros sektoriuose naudos ir poveikio aplinkai analizę;
  • Europos vėjo energijos potencialo be papildomos aplinkos apkrovos nustatymą.
Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100