Apie energiją

Puslapis Paskutinį kartą keista 2016-06-03
Energija suteikia žmogui galimybę gyventi patogiai ir būti mobiliam. Ji lemia pramoninę, komercinę ir socialinę gerovę. Antra vertus, energijos gamyba ir vartojimas (šilumos ir elektros gamyba, naftos perdirbimas ir jos produktų galutinis vartojimas namų ūkiuose, teikiant paslaugas, pramonės ir transporto sektoriuose) lemia itin didelę aplinkos apkrovą. Ši apkrova apima šiltnamio dujų ir orą teršiančių medžiagų išmetimą, žemės plotų naudojimą, atliekų susidarymą ir naftos išsiliejimą. Tai skatina klimato kaitą, darko natūralias ekosistemas ir žmogaus sukurtą aplinką ir kenkia žmonių sveikatai.

 

Žmogaus veiklos lemiamas iškastinio kuro deginimas skatina anglies dvideginio (CO2) koncentracijos didėjimą atmosferoje, o kartu pasaulinės temperatūros kilimą ir klimato kaitą. Dėl didėjančio energijos poreikio taikomi energijos gamybos būdai didina CO2 – svarbiausių šiltnamio dujų – koncentraciją. Daugelis šalių savo energijos poreikiams patenkinti naudoja iškastinį kurą (naftą, dujas ir anglis). Šis kuras deginamas taip, kad proceso metu išskiriama šiluma galėtų būti paverčiama energija. Kure esanti anglis reaguoja su deguonimi ir taip susidaro į atmosferą išskiriamas anglies dvideginis (CO2). Kartu į orą išleidžiami ir jo kokybę prastinantys teršalai (sieros dioksidas, azoto oksidai ir kietosios dalelės). Pažymėtina, kad dėl techninių priemonių ir elektrinių bei šilumos gamybos įrenginių patobulinimų pastaraisiais dešimtmečiais išmetamų oro teršalų kiekis mažėja.

Augant ekonomikai, didėja ir energijos vartojimas. Tarp kuro rūšių ir toliau dominuoja iškastinis kuras – maždaug 79  proc. vidutinio europiečio energijos poreikių tenkina anglys, dujos ir nafta. Maždaug 13  proc. suteikia branduolinė energija, o likusius 8  proc. – sparčiai augantys atsinaujinančios energijos šaltiniai (ypač vėjo ir saulės energijos).

Vidutinis europietis elektrai, šildymui ir transportui sunaudoja 3,7  tonų naftos ekvivalentą. Tai atitinka 7,8  tonų su energetika susijusių CO2 teršalų. Šalių rodikliai smarkiai skiriasi, iš dalies dėl atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo. Nuo 1990 m. transportas yra sparčiausiai augantis energijos vartojimo sektorius, dabar suvartojantis daugiausiai energijos.
Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100