Pakrantės ir jūros

Pakeisti kalbą
pasibaigęs
This page was archived on 2017-10-04 with reason: A new version has been published

Žmogus dar nematyto masto savo veikla sukelia pakrančių ir jūros ekologinių sistemų aplinkos pokyčius. Visame pasaulyje didėja žvejybos, sausumoje ir jūroje esančių taršos šaltinių, urbanizacijos poveikis, prarandamos vertingos buveinės ar prastėja jų būklė ir plinta ne endeminės rūšys. Visą šį poveikį dar labiau didina besikeičiantis klimatas. Daugiau

Naršyti katalogą

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us