Cheminės medžiagos

Pakeisti kalbą
Puslapis pasibaigęs Paskutinį kartą keista 2016-09-02
This content has been archived on 2016-09-02, reason: A new version has been published

Žmogaus išradingumas leido sukurti daugiau kaip 100 000 naujų cheminių medžiagų – tokių, kokių natūraliai gamtoje niekuomet nebuvo.

Kai kurios iš jų, antai sunkiųjų metalų turinčios medžiagos ir patvarieji organiniai teršalai, jau ilgus metus žinomos kaip pavojingos, o dėl daugelio kitų susirūpinta tik neseniai. Deja, apie daugelį šių cheminių medžiagų mes nežinome, kaip jos keliauja per aplinką, ar kaupiasi, pasklinda ar yra transformuojamos, ir kaip jų koncentracija veikia gyvus organizmus.

Žinome, kad daugelio į aplinką patenkančių kenksmingų cheminių medžiagų kiekis sumažėjo, tačiau kai kuriose srityse jų koncentracija aplinkoje tebėra per aukšta. Taip pat žinome, kad Europos chemijos pramonė auga sparčiau už jos ekonomiką, ir cheminių medžiagų srautas Europos ūkyje stiprėja. Šios srauto mažinimo iniciatyvos turi aprėpti visą grandinę: chemijos pramonės gamintojus, visus pramonės sektorius, atskirus vartotojus, atliekų šalinimo sektorių ir kita.

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100