kitas
ankstesnis
punktai

Infographic

Energija ir klimato kaitos švelninimas

Pakeisti kalbą
Infographic
Prod-ID: INF-63-lt
Paskelbta 2017-11-13 Paskutinį kartą keista 2023-03-21
Visame pasaulyje didžiausias šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaltinis yra žmogaus veikla. Apie du trečdaliai išmetamų šiltnamio efektą sukelianči ų dujų yra susiję su iškastinio kuro deginimu energijos šildymui, elektrai, transpor tui ir pramonei gamybai. Paryžiaus susitarimu nustatytas ilgalaikis tikslas užtikrinti, kad vidutinės pasaulio temperatūros didėjimas būtų gerokai mažesnis nei 2 °C palyginti su ikipramoninio laikotarpiu, dėti pastangas, kad temperatūros didėjimas neviršy tų 1,5 °C. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad norint sumažinti vidutinės temperatūros didėjimą iki 2 °C, pasaulinis išmetamųjų teršalų kiekis turi būti didžiausias 2020 m. , o po to turi pradėti mažėti. Bendras pasaulyje išmetamųjų teršalų kiekis 2050 m. tur i būti 40–70 proc. mažesnis negu 2010 m., o iki 2100 m. jų turi būti beveik arba v isai nebeišskiriama.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

kategorijoje: climate change, energy, renewables
Dokumento veiksmai