kitas
ankstesnis
punktai

Kodėl mums svarbi pasaulio demografija?

Gyventojų skaičiaus augimas turi įtakos daugumai visuotinių tendencijų. Gyventojų skaičiaus stabilizavimas, kaip numatyta, šio amžiaus antroje pusėje neišspręs pasaulio problemų, tačiau padės siekti darnaus vystymosi.

Dėl didėjančio gyventojų skaičiaus didės gamtos išteklių vartojimas, aplinkos tarša ir tokie žemės naudojimo pokyčiai kaip urbanizacija. Pasaulinių demografinių tendencijų pokyčiai turės tiesioginę įtaką aplinkai – vyks klimato kaita, kis išteklių vartojimas.

Europoje imigracija tam tikru lygmeniu gali kompensuoti natūralų Europos gyventojų skaičiaus ir darbo jėgos mažėjimą, tačiau regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu reikės stiprios politinės intervencijos.

Diskutuojama, ar per didelis gyventojų skaičius galėtų būti pagrindinė pasaulio krizės priežastis. Problema ne tai, kad žemėje gyvena per daug žmonių, o tai, kad didėjant pramoninių valstybių skaičiui žmonių gyvensenai užtikrinti reikia daugiau išteklių negu mūsų planeta gali jų pagaminti. Gamtos išteklių naudojimą labiau lemia ekonomikos, o ne gyventojų skaičiaus augimas vis gausesniuose regionuose.

4 grafikas. Viduriniosios klasės vartojimo pokyčiai

Gausesnė vidurinioji klasė 2050 m. reikš didesnę perkamąją galią.

Šioje studijoje vidurinioji klasė apibrėžiama vartojimo lygio požiūriu: tai namų ūkiai, išleidžiantys nuo 10 iki 100 JAV dolerių per dieną (perkamosios galios paritetas).

Išsamų literatūros sąrašą rasite skyrelyje „Globalinės tendencijos: gyvenimas miestuose”: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

4 grafikas. Viduriniosios klasės vartojimo pokyčiai

Permalinks

Dokumento veiksmai