Sustiprėjusi pasaulinė konkurencija dėl mažėjančių išteklių atsargų

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2016-06-03
Kaip mes išgyvensime stiprėjančioje kovoje dėl menkų išteklių? Atsakymas gali būti toks: turime našiau gaminti ir veiksmingiau naudoti išteklius, naujas technologijas, kitas naujoves, taip pat stiprinti bendradarbiavimą su užsienio partneriais.

Svarbiausia žinia. Pasaulio gamtos išteklių atsargos mažėja. Pasaulyje gyventojų gausėja, jie tampa turtingesni, auga jų vartojimo poreikiai, taigi daugelio prekių, įskaitant maistą, vandenį ir energiją, paklausa taip pat didėja. Dėl didėjančios paklausos ir mažėjančios pasiūlos ateityje gali sustiprėti pasaulinė konkurencija dėl išteklių. 2010 m. SOER: teminis vertinimas – vartojimas ir aplinka

Kodėl mums svarbūs ištekliai?

Prieiga prie išteklių yra itin svarbi kiekvienam ūkiui. Kadangi Europa turi palyginti mažai išteklių, todėl daugelį jų tenka importuoti. Tai tampa dar svarbiau dėl didėjančio išteklių, reikalingų įgyvendinti daugeliui pažangių technologinių sprendimų, poreikio.

Žaliavos (pavyzdžiui, mineralai). Vis labiau trūkstant mineralų ir metalų, mums gali tekti naudoti atsargas, kurios pirmiau laikytos neekonomiškomis. Kasybos plėtra daro poveikį aplinkai, keičia kraštovaizdį, teršia vandenį ir palieka atliekų. Prastesnės kokybės mineralų ištekliams eksploatuoti reikės naudoti daugiau energijos.

Gyvosios gamtos ištekliai (pavyzdžiui, maistinių augalų pasėliai). 2050 m. pagausėjus gyventojų ir jiems tapus turtingesniems, žemės ūkio produkcijos reikės ženkliai daugiau nei šiandien. Tai lems natūralių ekologinių sistemų sunykimą, ekologinių sistemų funkcijų pažeidimą (įskaitant anglies ir vandens ciklą) ir turės įtakos apsirūpinimui maistu ir pluoštinėmis kultūromis.

3 grafikas. Dirbamosios žemės pokyčiai

Per artimiausius deši mtmečius gyventojų skaičius gali labai smarkiai išaugti, o gyventojams tampant turtingesniems, jų mitybos racione grūdus pakeis mėsa. Tai turės didelę įtaką žemės naudojimui ir natūralioms ekologinėms sistemoms.

Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Visuotinės tendencijos: mažėjančios gamtos išteklių atsargos“: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

3 grafikas. Dirbamosios žemės pokyčiai
Dokumento veiksmai