kitas
ankstesnis
punktai

Nauja pasaulio tvarka

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2023-03-21
Pasaulinis galios pasiskirstymas keičiasi. Viena supervalstybė jau nebeturi įtakos, svarbesnė tampa regioninių galios blokų ekonominė ir diplomatinė įtaka. Stiprėjant tarpusavio priklausomybei ir plėtojantis prekybai Europa galės tuo pasinaudoti tik tada, jei sugebės padidinti išteklių veiksmingumą ir sukurti žiniomis grįstą ekonomiką. Ateityje, perskirsčius ekonominę galią, Europos Sąjunga gali turėti mažiau pasaulinės įtakos. Šiuo metu vykstantys pasaulio valdymo mechanizmų pokyčiai lemia ypač svarbų politinį iššūkį – politiką kurti taip, kad būtų galima veiksmingai atstovauti Europos interesams tarptautinėje arenoje.

Kodėl mums svarbus šis pasaulinis galios perskirstymas?

Sparčiai vystydamosi valstybės dažnai įgyja ekonominę galią dėl didėjančių gamybos ir vartojimo rinkų. Šią galią valstybės gali panaudoti tarptautinėse derybose ne tik ekonominiais (pavyzdžiui, dėl prekybos kliūčių ir produktų standartų), bet ir kitais, taip pat aplinkos klausimais.

Ištekliai, skatinantys valstybių ekonomiką, taip pat turi įtakos tarptautinei galios pusiausvyrai. Ir toliau gali didėti konkurencingumas ir įtaka besivystančių šalių, valdančių svarbiausius išteklius, ypač vertinant nevienodą išteklių pasiskirstymą pasaulyje. Pavyzdžiui, manoma, kad daugiau nei pusė pasaulio ličio (metalo, kuris labai svarbus hibridinių ir elektrinių automobilių gamyboje) atsargų glūdi Bolivijoje. Tikimasi, kad per ateinančius 30 metų pasaulinis neodimio suvartojimas padidės keturgubai. Kokybiškas neodimis išgaunamas tik Kinijoje. Susijusių pramonės šakų augimas priklausys beveik vien tik nuo Kinijos ir jos gamybos pajėgumų. Padariniai šalims bei valstybėms, turinčioms tokių išteklių ir priklausančioms nuo jų importo, bus labai dideli.

Vyksta pasaulinis galios persiskirstymas. Jokia viena supergalia negali išlaikyti savo įtakos, o regioniniai galios blokai tampa svarbūs tiek ekonomine, tiek diplomatine prasme. Pasaulinio tarpusavio priklausomumo ir prekybos augimo kontekste Europa turės naudos jei sugebės efektyvinti išteklių naudojimą ir vystyti žiniomis pagrįstą ekonomiką.

Tolimesnis ekonominių galių persiskirstymas gali reikšti tai, kad ES ateityje turės mažiau įtakos pasaulyje. Dabartinių pasauliniu mastu vykstančių valdymo pokyčių kontekste vis didesnis bus tarptautiniame lygmenyje Europos interesus ginančios politikos poreikis.

1. grafikas. Žaliavos

Kodėl sustiprėjusi konkurencija dėl pasaulinių išteklių svarbi Europai? Europos gamybai itin svarbi prieiga prie gamtos išteklių. Europa turi palyginti mažai išteklių, todėl didžiąją dalį tenka importuoti.

Daugiau informacijos rasite straipsnyje „Visuotinės tendencijos: sustiprėjusi pasaulinė konkurencija dėl išteklių“: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

1. grafikas. Žaliavos

Permalinks

Dokumento veiksmai