kitas
ankstesnis
punktai

Vis dažniau aplinką suvokiame kaip vieną iš svarbiausių žmogaus sveikatai turinčių įtakos veiksnių. Pastaraisiais dešimtmečiais pasaulyje žmonių sveikata pagerėjo, iš esmės pailgėjo ir gyvenimo trukmė. Tačiau ligų paplitimą visuomenėje lemia, pavyzdžiui, lytis, socialinis ir ekonominis statusas.

Per ateinančius 50 metų visuotinės sveikatos tendencijos ir toliau turės tiesioginę ir netiesioginę įtaką politikos formavimui, visų pirma investicijoms kovai su atsirandančiomis ligomis ir pandemijomis stiprinti.

Kodėl mums svarbios visuotinės sveikatos tendencijos?

Naujų atsirandančių ir pasikartojančių ligų keliamas pavojus, nelaimingų atsitikimų ir naujų pandemijų grėsmė didėja dėl globalizacijos (kelionių ir prekybos), gyventojų migracijos, senėjimo ir skurdo.

Ir išsivysčiusiose, ir besivystančiose šalyse didelį rūpestį kelia padidėjęs atsparumas antibiotikams ir kitiems vaistams, aplaidus požiūris į tropines ligas.

Technologijos gali būti labai svarbios sveikatos priežiūrai tobulinti. Tai gali palengvinti erdvinę sveikatos priežiūros stebėseną, padėti sudaryti žemėlapius ir tyrinėti geografinį ligų paplitimą.

2 grafikas. Sveikata: maliarija iki 2050 m.

Plasmodium falciparum – parazitas, kuris sukelia maliariją. Jį platina uodai (moskitai). Klimato kaita ir žemės naudojimo sąlygos lėmė, kad šie uodai išplito į naujas vietoves, kartu platindami ir maliariją. Tačiau tam tikrose srityse jie galėjo ir išnykti. Atsiradimo ir išnykimo sritys beveik vienodos, kiekvienoje srityje gyvena beveik tiek pat gyventojų (maždaug po 400 milijonų).

2 grafikas. Sveikata: maliarija iki 2050 m.

Permalinks

Dokumento veiksmai