kitas
ankstesnis
punktai
Degalų tipai ir ŠESD išlakos

Degalų tipai ir ŠESD išlakos

Transporto paklausa yra glaudžiai susijusi su ekonomine veikla: augimo laikotarpiais pagaminama daugiau produkcijos, pervežama daugiau prekių ir daugiau žmonių keliauja. Transporto poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir klimato kaitai yra glaudžiai susijęs su degalų pasirinkimu. Jau yra švarių alternatyvių degalų, įskaitant elektros energiją, kurie gali būti perspektyvūs benzino ir dyzelino pakaitalai. Kelionės ilgis vaidina svarbų vaidmenį nustatant degalų tipo tinkamumą.

Degalų tipai ir ŠESD išlakos - Read More…

Dėl temperatūros inversijos teršalai sulaikomi žemės paviršiuje

Dėl temperatūros inversijos teršalai sulaikomi žemės paviršiuje

Taršos atvejai yra labiau tikėtini temperatūros inversijos sąlygomis. Ilgais aukšto slėgio laikotarpiais žiemos mėnesiais saulės spinduliuotė pasiekia žemę ir ją įšildo. Jei nakties dangus be debesų, žemė greitai netenka šilumos ir oras prie jos paviršiaus atšąla. Šiltesnis oras pakyla ir veikia kaip gaubtas, todėl šaltesnis oras sulaikomas arti žemės paviršiaus. Teršalai, įskaitant kelių eismo teršalus, taip pat yra sulaikomi, taigi arčiausiai žemės esantis oro sluoksnis tampa vis labiau užterštas. Tai tęsiasi tol, kol pasikeičia vyraujančios meteorologinės sąlygos.

Dėl temperatūros inversijos teršalai sulaikomi žemės paviršiuje - Read More…

ES tikslai siekiant sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį

ES tikslai siekiant sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį

Siekiant sumažinti transporto poveikį aplinkai Europoje, buvo nustatyti keli ES tikslai, įskaitant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą. Transporto sektoriaus tikslai įtraukti į bendrąjį ES tikslą – iki 2050 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekį 80–95 proc.

ES tikslai siekiant sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį - Read More…

Oro teršalų poveikis miestuose

Oro teršalų poveikis miestuose

Daugelis europiečių yra veikiami kenksmingos oro teršalų koncentracijos. Iki 30 proc. miestuose gyvenančių europiečių yra veikiami oro teršalų, kurių koncentracija yra didesnė nei nustatyta ES oro kokybės standartuose. Maždaug 98 proc. miestuose gyvenančių europiečių yra veikiami oro teršalų, kurių koncentracija laikoma žalinga sveikatai, atsižvelgiant į griežtesnes Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas.

Oro teršalų poveikis miestuose - Read More…

Transporto priemonių išlakos ir efektyvumas

Transporto priemonių išlakos ir efektyvumas

Iškastiniu kuru varomas kelių transportas yra reikšmingiausias su transportu susijusios oro taršos šaltinis. Kiekviena transporto priemonė turi kelis teršalų išmetimo šaltinius.

Transporto priemonių išlakos ir efektyvumas - Read More…

Triukšmo tarša Europoje

Triukšmo tarša Europoje

Iš daugelio šaltinių kylančio triukšmo tarša kelia vis didesnį susirūpinimą dėl aplinkos. Triukšmo taršos padariniai neigiamai veikia šį triukšmą patiriančių žmonių gerovę, laukinės gyvūnijos būklę ir pasiskirstymą, taip pat vaikų gebėjimą mokytis mokykloje.

Triukšmo tarša Europoje - Read More…

Permalinks

Geographic coverage

Tags

kategorijoje:
kategorijoje: infographic, signals2016
Dokumento veiksmai