kitas
ankstesnis
punktai
Atlieku srautai Europoje

Atlieku srautai Europoje

ES-28 ir Norvegijoje 2010 m. iš viso susidare 2 500 milijonu tonu atlieku. Cia apžvelgiama iš kur atsiranda atliekos ir kas jas sudaro.

Atlieku srautai Europoje - Read More…

Kaip galime paversti mūsų ekonomiką cikliška ir efektyviai naudojančia išteklius?

Kaip galime paversti mūsų ekonomiką cikliška ir efektyviai naudojančia išteklius?

Dabar mes naudojame daugiau išteklių nei mūsų planeta gali atkurti per tam tikrą laiką. Mums reikia sumažinti sukuriamų atliekų bei išgaunamų medžiagų kiekį.

Kaip galime paversti mūsų ekonomiką cikliška ir efektyviai naudojančia išteklius? - Read More…

Kaip galime sumažinti atliekų kiekį arba geriau jas panaudoti?

Kaip galime sumažinti atliekų kiekį arba geriau jas panaudoti?

Geriausias būdas sumažinti atliekų poveikį aplinkai – prevencija. Daug daiktų, kuriuos išmetame, galima panaudoti pakartotinai, o kitus galima perdirbti, kad taptų žaliava.

Kaip galime sumažinti atliekų kiekį arba geriau jas panaudoti? - Read More…

Kaip maistas, kurį perkame, suvalgome ir nesuvalgome, daro poveikį aplinkai?

Kaip maistas, kurį perkame, suvalgome ir nesuvalgome, daro poveikį aplinkai?

Kad maistas patektų į mūsų lėkštes, jį reikia pagaminti, apdoroti, supakuoti, atvežti ir paskirstyti. Kiekvienoje iš šių stadijų naudojami ištekliai, susidaro atliekos ir teršalai.

Kaip maistas, kurį perkame, suvalgome ir nesuvalgome, daro poveikį aplinkai? - Read More…

Kiek komunalinių atliekų perdirbame?

Kiek komunalinių atliekų perdirbame?

Didžiąją dalį atliekų, kurias galima perdirbti, mes išmetame. Perdirbimas yra naudingas aplinkai, nes mažiau atliekų patenka į sąvartynus, o žaliavinės medžiagos panaudojamos naujiems produktams. Perdirbimas gali paskatinti inovacijas ir sukurti darbo vietų.

Kiek komunalinių atliekų perdirbame? - Read More…

Kokie jūrose esančių šiukšlių šaltiniai ir jų poveikis?

Kokie jūrose esančių šiukšlių šaltiniai ir jų poveikis?

Vis didėjantys į pasaulio vandenynus patenkančių šiukšlių kiekiai kenkia ekosistemų gyvybingumui, žudo gyvūnus ir kelia pavojų žmonių sveikatai. Sprendimas – atliekų prevencija ir jų geresnis tvarkymas žemyninėje dalyje.

Kokie jūrose esančių šiukšlių šaltiniai ir jų poveikis? - Read More…

Kokie maisto atliekų šaltiniai Europoje?

Kokie maisto atliekų šaltiniai Europoje?

Maždaug trečdalis pasaulyje pagaminamo maisto prarandama arba patenka į atliekas. Maisto atliekos reiškia didelius kitų išteklių, pavyzdžiui, žemės, vandens, energijos ir darbo, nuostolius.

Kokie maisto atliekų šaltiniai Europoje? - Read More…

Koks ryšys tarp aplinkos, mūsų gerovės ir sveikatos?

Koks ryšys tarp aplinkos, mūsų gerovės ir sveikatos?

Gamtiniai ištekliai reikalingi gamybai ir mūsų vartojimui, jie sukuria turtą ir darbo vietas bei prisideda prie mūsų gyvenimo kokybės ir gerovės. Tačiau mūsų vartojimo lygis trikdo ekosistemų gebėjimą teikti mums išteklius.

Koks ryšys tarp aplinkos, mūsų gerovės ir sveikatos? - Read More…

Permalinks

Dokumento veiksmai