kitas
ankstesnis
punktai

Article

Susieti mokslą, politiką ir visuomenę

Pakeisti kalbą
Article Paskelbta 2013-06-13 Paskutinį kartą keista 2021-05-11
Photo: © Tamas Parkanyi
Atmosfera, oro sąlygos ir sezonų kaita jau seniai yra žavėjimosi ir stebėjimo objektas. IV amžiuje p. m. e. didysis filosofas Aristotelis traktate Meteorologija surinko ir surašė savo pastabas ne tik apie oro sąlygas, bet ir apie gamtos mokslus apskritai. Iki XVII amžiaus oras laikytas tuštuma, manyta, kad jis besvoris, kol Galilėjas Galilėjus moksliškai įrodė, kad taip nėra.

Po pramonės perversmo žmonių veikla vis labiau ir labiau veikia Žemės ekosistemą. Viena iš pasekmių – oro tarša…

Tamas Parkanyi, Vengrija (ImaginAIR)

Šiandien mūsų žinios ir supratimas apie atmosferą kur kas gilesni. Kur norime galime įrengti oro kokybės stebėjimo stotį ir per keletą minučių pamatyti cheminę oro sudėtį ir nustatyti, kaip ji susijusi su ilgalaikėmis tendencijomis. Be to, kur kas daugiau žinome apie Europą veikiančius oro taršos šaltinius. Galime apskaičiuoti kiekvienos pramonės įmonės į orą išmetamų teršalų kiekį. Galime numatyti ir stebėti oro srautų judėjimą bei operatyviai gauti nemokamą prieigą prie šios informacijos. Mūsų supratimas apie atmosferą ir joje vykstančias chemines sąveikas nuo Aristotelio laikų labai pasikeitė.

Atmosfera yra sudėtinga ir dinamiška. Oras, o kartu ir jame esantys teršalai keliauja po pasaulį. Automobilių išmetamosios dujos miestuose, miškų gaisrai, žemės ūkyje susidarantis amoniakas, visoje planetoje anglimis kūrenamos elektrinės ir net ugnikalnių išsiveržimai turi įtakos mūsų oro kokybei. Kai kurie taršos šaltiniai nutolę tūkstančius kilometrų nuo tos vietos, kur patiriama žala.

Taip pat žinome, kad prasta oro kokybė gali daryti nepaprastai didelį poveikį mūsų sveikatai, gerovei ir aplinkai. Oro tarša gali sukelti ir pasunkinti kvėpavimo takų ligas, padaryti žalos miškams, didinti dirvožemio ir vandens telkinių rūgštingumą, sumažinti pasėlių derlingumą ir paskatinti pastatų koroziją. Taip pat matome, kad daugelis oro teršalų prisideda prie klimato kaitos, ir kad klimato kaita turės įtakos oro kokybei ateityje.

Corn

(c) Gülçin Karadeniz

Politinės priemonės padėjo pagerinti oro kokybę, tačiau...

Per pastaruosius 60 metų vis gausesni moksliniai įrodymai, visuomenės reikalavimai ir teisės aktų paketai padėjo iš esmės pagerinti Europos oro kokybę. Daugelio oro teršalų, įskaitant sieros dioksidą, anglies monoksidą ir benzeną, koncentracijos pastebimai sumažėjo. Švino koncentracija nukrito gerokai žemiau teisės aktų nustatytos ribos.

Tačiau, nepaisant šių pasiekimų, Europos oras vis dar nėra tokios kokybės, kokią numato jos teisės aktai ir kokios pageidauja jos piliečiai. Šiandien problemiškiausi teršalai, keliantys didelį pavojų žmogaus sveikatai ir aplinkai, Europoje yra kietosios dalelės ir ozonas.

Dabartiniai teisės aktai ir oro kokybės reguliavimo priemonės yra skirtos atskiriems sektoriams, procesams, kuro rūšims ir teršalams reguliuoti. Vienomis priemonėmis ribojamas šalyse leistinas išmetamų į atmosferą teršalų kiekis. Kitomis priemonėmis siekiama sumažinti gyventojų sveikatai kenksmingą taršą ribojant teršalų koncentracijas – tam tikro teršalo kiekį ore tam tikroje vietoje tam tikru laiku.

Ne vienai ES šaliai sunkiai sekasi siekti vieno ar daugiau teisės aktais reglamentuojamų teršalų (ypač azoto oksidų) išmetamo kiekio mažinimo tikslų. Koncentracijos taip pat kelia sunkumų. Daugelis miesto zonų labai stengiasi sumažinti teisės aktuose nustatytas ribas viršijančias kietųjų dalelių, azoto dioksido ir pažemio ozono koncentracijas.

Būtina toliau gerinti padėtį

Neseniai atliktos apklausos rodo, kad Europos visuomenei labai rūpi oro kokybė. Beveik vienas iš penkių Europos piliečių sako turintis kvėpavimo sistemos sutrikimų, kurie nebūtinai visi susiję su prasta oro kokybe. Keturi iš penkių galvoja, kad ES turi parengti daugiau priemonių Europos oro kokybės problemoms spręsti.

Trys iš penkių mano negaunantys pakankamai informacijos apie oro kokybę savo šalyje. Nors padėtis per pastaruosius dešimtmečius pagerėjo, tik kiek mažiau nei 20 proc. Europos piliečių mano, kad oro kokybė Europoje pagerėjo. Daugiau kaip pusė Europos piliečių iš tikrųjų galvoja, kad per pastaruosius 10 metų oro kokybė pablogėjo.

Teikti informaciją apie oro kokybę nepaprastai svarbu. Tai padeda ne tik geriau suprasti šiandieninę Europos oro būklę, bet ir sumažinti didelio oro užterštumo poveikį. Žmonėms, turintiems kvėpavimo ar širdies ir kraujagyslių ligomis sergančių šeimos narių, žinoti oro užterštumo lygį savo mieste arba turėti galimybę laiku gauti tikslią informaciją gali būti vienas svarbiausių kasdienių rūpesčių.

People on the street

(c) Valerie Potapova | Shutterstock

Svarbi potenciali veiksmų nauda

Šiais metais Europos Sąjunga pradeda rengti savo oro politikos metmenis ateičiai. Tai nelengva užduotis. Viena vertus, reikia sumažinti oro taršos poveikį visuomenės sveikatai ir aplinkai. Apskaičiuota, jog su šiuo poveikiu susijusios išlaidos įspūdingai didelės.

Kita vertus, oro kokybės Europoje neįmanoma pagerinti lengvai ir greitai. Norint susidoroti su daugybe įvairių teršalų iš skirtingų šaltinių, prireiks nemažai laiko. Taip pat būtina struktūriškai pertvarkyti ekonomiką ir įdiegti tausesnius vartojimo ir gamybos modelius.

Moksliniai tyrimai rodo, kad net truputį pagerėjusi oro kokybė – ypač tankiai gyvenamose teritorijose – yra naudinga sveikatai ir ekonomikai: pagerėja piliečių gyvenimo kokybė, nes jie mažiau serga taršos sukeliamomis ligomis, padidėja darbo našumas, nes darbuotojai mažiau serga, ir sumažėja visuomenės išlaidos sveikatos priežiūrai.

Moksliniai tyrimai taip pat rodo, kad oro užterštumo mažinimo veiksmai gali duoti daugialypės naudos. Pavyzdžiui, kai kurios šiltnamio efektą sukeliančios dujos taip pat yra paplitę oro teršalai. Abipusiai naudinga klimato ir oro politika padės pažaboti klimato kaitą ir pagerinti oro kokybę.

Dar vienas būdas gerinti oro kokybę yra efektyviau įgyvendinti oro kokybę reglamentuojančius teisės aktus. Paprastai politiką įgyvendina ir kasdienes prastos oro kokybės keliamas problemas sprendžia vietos ir regioninės valdžios institucijos. Būtent jos dažniausiai yra arčiausiai užteršto oro veikiamų žmonių. Vietos valdžios institucijos yra sukaupusios gausybę informacijos ir parengusios konkrečius sprendimus, kaip kovoti su oro tarša savo regione. Nepaprastai svarbu suburti šias vietos valdžios institucijas ir paskatinti jas dalytis mintimis apie problemas, idėjomis ir sprendimais. Taip jos įgis naujų priemonių įstatymų nustatytiems tikslams siekti, piliečiams geriau informuoti ir, galiausiai, oro taršos poveikiui žmonių sveikatai mažinti.

Turime rasti būdą, kaip panaudoti savo sukauptas žinias politinėms priemonėms gerinti ir sveikatai stiprinti. Kokiais veiksmais galėtume sumažinti taršos poveikį savo sveikatai ir aplinkai? Kokie sprendimai tinkamiausi? Ir kaip juos įgyvendinti?

Būtent tokiomis akimirkomis mokslininkai, politikai ir piliečiai turi dirbti išvien spręsdami šiuos klausimus, kad galėtume toliau gerinti Europos oro kokybę.

Prof. Jacqueline McGlade
Vykdančioji direktorė

Permalinks

Geographic coverage

Tags

kategorijoje:
kategorijoje: air quality, air pollution
Dokumento veiksmai