Leidiniai

Pakeisti kalbą
Promotion pasibaigęs
This page was archived on 2015-12-08 with reason: Content is outdated
Šiame skyriuje rasite visas EAA parengtas ataskaitas: aplinkos būklės ataskaitas, temines ir technines ataskaitas, trumpus pranešimus ir bendruosius dokumentus.
Dokumento veiksmai
Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100