kitas
ankstesnis
punktai

Europos aplinkos agentūra (EAA) tvarko šią svetainę siekdama pagerinti galimybes visuomenei susipažinti su informacija apie agentūros veiklą. Mūsų tikslas – laiku skelbti tikslią informaciją ir medžiagą. Stengsimės ištaisyti visas pastebėtas klaidas. EAA neprisiima jokios atsakomybės (be kita ko, už jokius tiesioginius ar susijusius nuostolius ar žalą, kurią galite patirti jūs ir (arba) bet kuri trečioji šalis) dėl šioje svetainėje pateikiamos arba su ja susijusios informacijos. Informacija, kurią EAA skelbia šioje svetainėje, nebūtinai atspindi oficialią EAA ir kitų Europos Sąjungos institucijų bei įstaigų nuomonę.

Šioje svetainėje skelbiama medžiaga nebūtinai išsami, baigtinė, tiksli ar atnaujinta ir joje gali būti nuorodų į išorines svetaines, kurių EAA neadministruoja ir už kurias atsakomybės neprisiima. Nei EAA, nei joks EAA vardu veikiantis asmuo ar įmonė neatsako už šios svetainės turinį ir jo panaudojimą.

Mes siekiame kiek įmanoma sumažinti techninių klaidų padarinius. Tačiau kai kurie šioje svetainėje skelbiami duomenys ar informacija gali būti sukurti arba sustruktūrinti klaidų turinčiose rinkmenose ar klaidų turinčiais formatais ir EAA negali garantuoti, kad dėl to šios svetainės veikimas nebus pertrauktas ar kitaip paveiktas. EAA neprisiima jokios atsakomybės už tokias su šios svetainės naudojimu susijusias problemas.

Permalinks

Geographic coverage

Dokumento veiksmai