kitas
ankstesnis
punktai

Naujienos

Mažai tikėtina, kad iki 2030 m. ES pasieks triukšmo mažinimo tikslą

Pakeisti kalbą
Naujienos Paskelbta 2023-03-23 Paskutinį kartą keista 2023-11-13
2 min read
Europos Sąjungoje (ES) nuo transporto triukšmo ilgą laiką kenčia apie 18 mln. žmonių. Europos Komisijos Nulinės taršos veiksmų planu siekiama iki 2030 m. 30 proc. sumažinti žmonių, nuolat kenčiančių nuo transporto triukšmo, dalį, palyginti su 2017 m. lygiu. Remiantis šiandien paskelbtu Europos aplinkos agentūros (toliau – EAA) vertinimu, mažai tikėtina, kad šis tikslas bus pasiektas be tolesnių reguliavimo ar teisės aktų pakeitimų, daugiausia dėl to, kad sumažinti didelį skaičių žmonių, patiriančių kelių eismo triukšmo poveikį, sunku.

EAA informaciniame pranešime „Outlook to 2030 - can the number of people affected by transport noise be cut by 30%?“ (liet. „Prognozė iki 2030 m. Ar galima 30 proc. sumažinti žmonių, kenčiančių nuo transporto triukšmo, dalį?“) vertinama, ar įmanoma pasiekti nulinės taršos veiksmų plano triukšmo mažinimo tikslą pagal du scenarijus: optimistinį scenarijų ir mažiau ambicingą scenarijų.

Remiantis EAA informaciniu pranešimu, net jei šiuo metu vietos valdžios institucijoms prieinamos triukšmo mažinimo priemonės būtų įgyvendinamos aukštu lygiu, iki 2030 m. žmonių, stipriai kenčiančių nuo transporto triukšmo, dalis sumažėtų tik maždaug 19 proc. Kai kurie į šį optimistinį scenarijų įtrauktų priemonių pavyzdžiai: greičio ribų miesto keliuose mažinimas, 50 proc. kelių transporto priemonių parko elektrifikavimas, techninė priežiūra ir geležinkelio bėgių šlifavimas, tylesni orlaiviai ir draudimai orlaiviams skraidyti naktį. Scenarijuose nesvarstoma teisės aktų ar reguliavimo pakeitimų ES lygmeniu galimybė, nes tokiems pakeitimams parengti ir įgyvendinti reikėtų daug laiko.

Mažiau ambicingame scenarijuje svarstomos švelnesnės priemonės, kaip antai, be kita ko, atitiktis dabartiniam ES motorinių transporto priemonių triukšmo reglamentui, 25 proc. kelių transporto priemonių parko elektrifikavimas ir geresnės orlaivių tūpimo bei kilimo procedūros. Šiame scenarijuje numatoma, kad žmonių, kenčiančių nuo triukšmo, dalis padidės 3 proc., daugiausia dėl numatomo kelių, geležinkelių ir oro transporto priemonių pagausėjimo.

Siekiant didesnės triukšmo taršos mažinimo pažangos, reikia įdėti daugiau pastangų mažinant kelių transporto triukšmą, teigiama EAA informaciniame pranešime. Kad būtų pasiektas nulinės taršos veiksmų plano tikslas, priemonės turėtų būti taikomos ne tik tose vietovėse, kuriose triukšmas stipriausias, bet ir ten, kur jo lygis ne toks aukštas. Šį tikslą būtų galima pasiekti derinant įvairias priemones, įskaitant naujas arba griežtesnes kelių transporto triukšmą reglamentuojančias taisykles, geresnį miestų ir transporto planavimą, taip pat reikšmingą kelių eismą miestuose mažinimą.

EAA informaciniame pranešime taip pat pateikiami penki atvejų tyrimai dėl transporto triukšmo mažinimo Berlyne (kelių projektavimas), Madride ir Florencijoje (mažatriukšmis asfaltas ir triukšmo užtvaros), Monzoje (mažataršės zonos), Šveicarijoje (bėgių pagrindai ir tylesni traukinio stabdžiai) ir Ciuriche (greičio apribojimai).

EAA informacinis pranešimas parengtas remiantis Europos teminio žmonių sveikatos ir aplinkos centro ataskaita „Projected health impacts from transportation noise — Exploring two scenarios for 2030“ (liet. „Numatomas transporto triukšmo poveikis sveikatai. Dviejų 2030 m. scenarijų nagrinėjimas“).

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumento veiksmai