Kad pasiektų bendrą tikslą atsinaujinančiosios energijos srityje, ES valstybės narės turi imtis platesnio užmojo veiksmų

Pakeisti kalbą
Naujienos Paskelbta 2019-02-28 Paskutinį kartą keista 2019-03-08
2 min read
Image copyright: Tim Laws, WaterPIX /EEA
Europos Sąjungos (ES) iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gaunamos suvartojamos energijos dalis nuo 2005 m. padidėjo du kartus, tačiau pastaraisiais metais šis augimas lėtėja – ypač dėl didėjančio energijos vartojimo ir dėl to, kad nedaroma pažanga transporto sektoriuje. Iš Europos aplinkos agentūros (EAA) naujos ataskaitos matyti, kad ES valstybės narės turi dėti daugiau pastangų, kad pasiektų 2020 m. tikslą atsinaujinančiosios energijos srityje.

EAA ataskaitoje „Atsinaujinančioji energija Europoje 2018 m.“, remiantis oficialiais 2016 m. duomenimis ir preliminariais EAA duomenimis dėl 2017 m., apžvelgiama pažanga naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius ES.

Iš ataskaitos matyti, kad atsinaujinančiosios energijos dalis vertinant galutinį energijos suvartojimą padidėjo nuo 16,7 proc. 2015 m. iki 17 proc. 2016 m. ir iki maždaug 17,4 proc. 2017 m. Nors ES sėkmingai siekia 2020 m. tikslo, pagal kurį atsinaujinančioji energija turėtų sudaryti 20 proc. bendro galutinės energijos suvartojimo, dėl pastaruoju metu padidėjusio galutinės energijos suvartojimo kai kuriose valstybėse narėse atsinaujinančiosios energijos dalis didėja lėčiau visoje ES.

Kad pasiektų 2030 m. tikslą, ES valstybės narės privalo bendrai padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį bent iki 32 proc. bendro galutinės energijos suvartojimo. Remiantis EAA ataskaita, šiuo metu atskirų valstybių narių suvartojamos atsinaujinančiosios energijos kiekis labai skiriasi: Austrijoje, Danijoje, Suomijoje, Latvijoje ir Švedijoje jis sudaro daugiau kaip 30 proc. galutinės energijos suvartojimo, o Belgijoje, Liuksemburge, Maltoje ir Nyderlanduose – mažiau kaip 9 proc.

Kiti svarbūs faktai

2017 m. 85 proc. ES naujai įrengtosios energijos galios buvo gaunama iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių – vėjo energija ir fotovoltinė saulės energija sudarė tris ketvirtadalius naujos atsinaujinančiosios energijos galios. Vienas trečdalis visos 2016 m. ir 2017 m. ES suvartotos elektros energijos buvo gaunama iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių.

Šildymas ir vėsinimas išlieka dominuojančiu atsinaujinančiosios energijos rinkos sektoriumi ES – 2016 m. ir 2017 m. jame suvartota apie 19 proc. atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalies. Transporto sektorius gerokai atsilieka – tais pačiais metais jame suvartota tik 7 proc. atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalies. Didelė dalis transporto srityje naudojamos atsinaujinančiosios energijos pagaminama iš biokuro. Siekiant šių tikslų, atsižvelgiama tik į biokurą, kurio atitiktis tvarumo kriterijams pagal Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą yra sertifikuota.

Remiantis ataskaita, pagal atsinaujinančiosios elektros energijos galią vienam gyventojui, ES vis dar pirmauja visame pasaulyje, tačiau dabar Kinija daugiau investuoja į naują galią. Be to, su atsinaujinančiąja energija susijusių darbo vietų dalis darbo rinkoje Brazilijoje ir Kinijoje didėja greičiau nei ES.

Dėl padidėjusio atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo ES pavyko sumažinti iškastinio kuro poreikį ir susijusį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Remiantis EAA analize, jeigu nuo 2005 m. vis labiau naudojami atsinaujinantieji ištekliai tuo laikotarpiu nebūtų pakeitę 11 proc. ES bendrojo vidaus iškastinio kuro suvartojimo, 2016 m. ES bendrasis išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų buvęs maždaug 9 proc. didesnis, o 2017 m. – 10 proc. didesnis.

Ataskaitos „Atsinaujinančioji energija Europoje“ papildo EAA metinį pažangos siekiant ES klimato ir energetikos tikslų vertinimą, skelbiamą leidinyje „Tendencijos ir prognozės Europoje 2018 m.“.

Susijusi informacija

Pagrįsti duomenimis

Naujienos ir straipsniai

Susiję rodikliai

Overview of electricity production and use in Europe In 2016,  low-carbon energy sources (i.e. renewables and nuclear energy) continued to dominate the electricity mix for the second year in a row, together generating more power than fossil fuel sources. Fossil fuels (i.e. coal, natural gas and oil) were responsible for 43 % of all gross electricity generation in 2016, a decrease of 11 percentage points across the EU compared with 2005 (54 %). By way of contrast, the share of electricity generated from renewable sources has grown rapidly since 2005, but the pace of growth has slowed down after 2014. In 2016, renewable electricity reached almost one third (29 %) of all gross electricity generation in the EU. This is twice as much as in 2005. As such, renewable sources generated more electricity in 2016 than nuclear sources or coal and lignite. Nuclear energy sources contributed roughly one quarter (26 %) of all gross electricity generation in 2016. The transition from fossil fuels to renewable fuels, together with improved transformation efficiencies in electricity generation, led to an average annual 2.6 % decrease in CO 2 emissions per kWh between 2005 and 2016. Final electricity consumption (the total consumption of electricity by all end-use sectors plus electricity imports and minus exports) in the EU increased by one percent in 2016 compared with 2015, reaching the same level as in 2005. The sharpest growth was observed in the services sector (1.2 % per year) and the sharpest decline in industry (-1.0 % per year). With regards to the non-EU EEA countries,  between 2005 and 2016, electricity generation increased by an average of 4.9 % per  year in Turkey, 7.1 % per year  in Iceland and 0.7 % per year in Norway.
Share of renewable energy in gross final energy consumption in Europe The share of renewable energy in gross final energy use in the EU has almost doubled since 2005. It reached 17.0 % in 2016 and is expected to have reached 17.4 % in 2017, according to the early estimates from the European Environment Agency (EEA) . These levels are higher than those from the indicative EU trajectory for these years set by the Renewable Energy Directive .  The increase in the share of renewable energy sources in final energy consumption has slowed down in recent years. An increasing energy consumption and lack of progress in the transport sector imperil the achievement of both 2020 targets on renewable energy and energy efficiency at EU level. In 2017, according to the EEA's early estimates:  progress towards national targets deteriorated across the EU, with 20 Member States (all but Cyprus, France, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Slovenia and the United Kingdom) meeting or exceeding their indicative targets set under the Renewable Energy Directive, compared with 25 Member States on target in 2016. In addition, only 16 Member States (all except Belgium, Cyprus, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia and Spain) reached or exceeded the trajectories set in their own National Renewable Energy Action Plans, compared with 19 in 2016; 11 countries (Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, Hungary, Italy, Lithuania, Romania and Sweden) had already managed to achieve their binding renewable energy share targets for 2020, as set under the Renewable Energy Directive; renewable energy accounted for 30.6 % of gross final electricity consumption, 19.3 % of energy consumption for heating and cooling, and 7.2 % of transport fuel consumption in the whole EU.

Susiję leidiniai

Taip pat žr.

Temporal coverage

Dokumento veiksmai