kitas
ankstesnis
punktai

Naujienos

Daugiau kaip 85 proc. Europos maudyklų vandens kokybė įvertinta puikiai

Pakeisti kalbą
Naujienos Paskelbta 2019-06-06 Paskutinį kartą keista 2019-12-10
4 min read
Photo: © Peter Kristensen, EEA
Naujausios metinės Europos maudyklų kokybės ataskaitos duomenimis, daugiau kaip 85 proc. visos Europos pernai stebėtų maudyklų atitiko aukščiausius ir griežčiausius vandens švarumo standartus. Šiandien paskelbti rezultatai rodo, kurių maudyklų vanduo šią vasarą greičiausiai bus aukščiausios kokybės.

Mūsų  ataskaita rodo, kad pastaruosius 40 metų valstybių narių dedamos pastangos daugiausia nuotekų valymo srityje davė rezultatų. Šiandien dauguma europiečių mėgaujasi puikia maudyklų vandens kokybe. Tačiau tai yra tik viena iš daugelio sudedamųjų dalių, tokių kaip kova su tarša plastiku ar jūrų augalijos ir gyvūnijos apsauga. Privalome toliau dirbti, kad jūros, ežerai ir upės taptų švaresni.

Europos aplinkos agentūros vykdomasis direktorius Hansas Bruyninckxas

Europos Komisijos ir Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje teigiama, kad iš 28 ES valstybėse narėse stebėtų 21 831 maudyklos didžioji dauguma, t. y. 95,4 proc., atitiko Europos Sąjungos taisyklėse nustatytus minimalius kokybės reikalavimus. Be to, į ataskaitą buvo įtraukta 300 stebėtų maudyklų Albanijoje ir Šveicarijoje.

Pernai aukščiausius ir griežčiausius vandens švarumo standartus atitinkančių maudyklų skaičius, palyginti su 2017 m., šiek tiek padidėjo – nuo 85,0 proc. iki 85,1 proc. Minimalius patenkinamos kokybės reikalavimus atitinkančių maudyklų dalis, palyginti su 2017 m., sumažėjo nuo 96 proc. Iki 95,4 proc. Šis nedidelis sumažėjimas daugiausia susijęs tuo, kad buvo įrengta naujų maudyklų ir dar neturima jų keturių maudymosi sezonų duomenų, kurių reikalaujama pagal Direktyvą, kad jas būtų galima klasifikuoti. 2018 metais iš visų ES, Albanijos ir Šveicarijos maudyklų prastai įvertinta 301 maudyklos (arba 1,3 proc.) vandens kokybė. Šis skaičius yra šiek tiek mažesnis nei 2017 m. (1,4 proc.).

Už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Karmenu Vella sakė: „Kaip vakar parodė Pasaulinė aplinkos diena, mums yra iškilę daug iššūkių.Bet verta paminėti ir Europos Sąjungos sėkmės aplinkos apsaugos sektoriuje pavyzdžius. Vienas iš tokių pavyzdžių – Europos maudyklų vandens kokybė, kuriai niekas nėra abejingas. Esame tikri, kad tinkamai tikrindami, teikdami ataskaitas, stebėdami ir dalydamiesi patirtimi galėsime toliau gerinti savo mėgstamų maudymosi vietų kokybę. Mūsų pradėta vykdyti nauja Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra padės valstybėms narėms vienoms iš kitų pasimokyti, kaip pasiekti ir išlaikyti geriausius kokybės standartus, kuriuos mums pavyko pasiekti per mano kadenciją. Aš padėkojau Europos aplinkos agentūrai už tai, kad  padėjo gerinti standartus ir teikė šią informaciją reguliariai ir patikimai. Būtent informacijos patikimumas leidžia jums aiškiai pasirinkti, kur nerti šią vasarą.“

Europos aplinkos agentūros vykdomasis direktorius Hansas Bruyninckxas sakė: „Mūsų  ataskaita rodo, kad pastaruosius 40 metų valstybių narių dedamos pastangos daugiausia nuotekų valymo srityje davė rezultatų. Šiandien dauguma europiečių mėgaujasi puikia maudyklų vandens kokybe. Tačiau tai yra tik viena iš daugelio sudedamųjų dalių, tokių kaip kova su tarša plastiku ar jūrų augalijos ir gyvūnijos apsauga. Privalome toliau dirbti, kad jūros, ežerai ir upės taptų švaresni.“

Maudyklų vandens kokybės reikalavimai nustatyti ES maudyklų vandens direktyvoje. Įgyvendinant šios direktyvos taisykles per pastaruosius 40 metų Europos maudyklų vandens kokybė labai pagerėjo. Pagal šią direktyvą nustatyta vandens kokybės stebėsena ir valdymas buvo veiksmingi ir kartu su investicijomis į miesto nuotekų valymą padėjo gerokai sumažinti į vandens telkinius išleidžiamų nevalytų ar apvalytų komunalinių ir pramoninių nuotekų kiekį. Pagal direktyvos taisykles vietos valdžios institucijos ima vandens mėginius oficialiai nustatytose maudyklose visą maudymosi sezoną. Tiriama, ar mėginiuose yra dviejų rūšių bakterijų, kurios rodo taršą iš kanalizacijos arba gyvulininkystės sektoriaus.

 

Proportion of bathing water sites with excellent water quality in European countries

ES.1  Proportion of bathing water sites

Kiti svarbūs rezultatai:

  • Keturių šalių 95 proc. ar daugiau maudyklų vandens kokybė įvertinta puikiai: Kipro – 99,1 proc. visų maudyklų, Maltos – 98,9 proc. visų maudyklų, Austrijos – 97,3 proc. visų maudyklų ir Graikijos – 97 proc. visų maudyklų.
  • 2018 metais Kipre, Graikijoje, Latvijoje, Liuksemburge, Maltoje, Rumunijoje ir Slovėnijoje visų nurodytų maudyklų vandens kokybė buvo bent pakankama.
  • Daugiausia maudyklų, kurių vanduo yra prastos kokybės, nustatyta trijose šalyse: Italijoje (89 maudyklos, t. y. 1,6 proc.), Prancūzijoje (54 maudyklos, t. y. 1,6 proc.) ir Ispanijoje (50 maudyklų, t. y. 2,2 proc.). Palyginti su 2017 m., maudyklų, kurių vanduo yra prastos kokybės, skaičius Prancūzijoje sumažėjo (nuo 80 2017 m. iki 54 2018 m.), tačiau Italijoje ir Ispanijoje tokių maudyklų padaugėjo: atitinkamai nuo 79 iki 89 ir nuo 38 iki 50.

 

Pagrindiniai faktai

Vandens tarša fekalinėmis bakterijomis toliau kelia pavojų žmonių sveikatai, ypač maudyklose. Maudantis užterštame jūros ar ežero vandenyje galima susirgti. Didžiausias taršos šaltinis yra kanalizacijos ir ūkių bei žemės naudmenų paviršinės nuotekos. Tokia tarša suintensyvėja liūčių ir potvynių laikotarpiu, nes nuotekų ir užteršto nutekamojo vandens perviršis patenka į upes ir jūras.

Maudyklų vandens stebėseną pagal ES maudyklų vandens direktyvos nuostatas atlieka visos ES valstybės narės, taip pat Albanija ir Šveicarija. Pagal ES maudyklų vandens direktyvą vertinant maudyklų vandens kokybę atsižvelgiama į dviejų mikrobiologinių parametrų – žarninių enterokokų ir bakterijųEscherichia coli– vertes. Maudyklų vandens kokybė klasifikuojama kaip puiki, gera, patenkinama arba prasta, atsižvelgiant į nustatytą fekalinių bakterijų kiekį. Jei vanduo įvertinamas kaip prastos kokybės, reikėtų uždrausti maudytis ar patarti nesimaudyti pateikiant atitinkamą informaciją visuomenei ir imtis tinkamų taisomųjų veiksmų.

 

Daugiau informacijos

Šalių ataskaitos
Kiekvienos maudyklos tyrimo rezultatų sąveikusis žemėlapis
Maudyklų vandens direktyva

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

kategorijoje:
kategorijoje: bathing water quality
Dokumento veiksmai