kitas
ankstesnis
punktai

HelpCenter FAQ

Koks yra klimato kaitos poveikis Europai?

HelpCenter FAQ

Europoje klimatas šyla sparčiau nei vidutiniškai pasaulyje. Klimato kaita vyksta jau dabar ir ateityje dar labiau intensyvės, net jei pasaulinės pastangos sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pasirodytų veiksmingos. Tačiau poveikis bus daug mažesnis, jei pastangos sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį užtikrins, kad pasaulio temperatūros kilimas būtų gerokai mažesnis nei 2 °C (kaip reikalaujama Paryžiaus susitarime). Bet koks šią ribą viršijantis išmetamųjų teršalų kiekis lemtų gerokai spartesnę klimato kaitą ir su ja susijusį poveikį. 

Dauguma regionų susidurs su dažnesniais ir intensyvesniais ekstremaliais meteorologiniais ir klimato reiškiniais, sukeliančiais tokius pavojus kaip karščio bangos, potvyniai ir sausros. Tai turės neigiamą poveikį ekosistemoms, ūkio sektoriams ir žmonių sveikatai bei gerovei. Todėl norint sumažinti pasaulinės klimato kaitos keliamą riziką reikia ne tik mažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, bet ir imtis tikslingų veiksmų siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio. Prisitaikymo veiksmai turi būti parinkti atsižvelgiant į konkrečias sąlygas skirtinguose Europos regionuose ir miestuose. 

Susipažinkite su mūsų ataskaita „Europa 2016 m. – klimato kaita, padariniai ir pažeidžiamumas“, mūsų klimato kaitos poveikio rodikliais ir klimato kaitos istorijos žemėlapiais.

Permalinks

Dokumento veiksmai