kitas
ankstesnis
punktai

HelpCenter FAQ

Kokia šiltnamio efektą sukeliančių dujų dalis tenka kiekvienai transporto rūšiai?

HelpCenter FAQ

Kiekvienai transporto rūšiai tenkanti išmetamųjų ŠESD dalis apskaičiuojama pagal nacionalinius išmetamųjų teršalų kiekius, pateikiamus Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (UNFCCC) ir „ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos mechanizmo“ ataskaitoms, šią informaciją galima rasti EAA svetainėje

Permalinks

Tags

kategorijoje:
kategorijoje: Transportas
Dokumento veiksmai