Szakpolitikai összefüggések

Nyelv megváltoztatása
Lap Utolsó módosítás 2016. 04. 22.
Az EU szakpolitikái, különösen a fenntartható fejlődésről szóló stratégiája (SDS), illetve a hatodik környezetvédelmi cselekvési program (6EAP), egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az erőforrás-felhasználásra és a hulladékra. A 6EAP külön is felhív a „gazdasági növekedés és az erőforrás-felhasználás közötti kötöttség megszakítására”. 2007-ben az UNEP és az Európai Bizottság közötti együttműködés révén létrejött a fenntartható erőforrás-gazdálkodással foglalkozó nemzetközi munkacsoport.

A természetes erőforrások felhasználására, az azokkal való gazdálkodásra az Európai Közösségnek szinte minden szakpolitikája hatással van. A legfontosabbak között szerepel a közös agrárpolitika, a közös halászati politika, a regionális fejlesztési politika, valamint a közlekedési és az energetikai szakpolitika. A fenntartható fejlődéssel és erőforrás-gazdálkodással számos átfogó horizontális környezetvédelmi stratégia foglalkozik, köztük a fenntartható fejlődésről szóló stratégia, a hatodik környezetvédelmi cselekvési program, valamint a 2005. évi, a hulladékkeletkezés megelőzésére és a hulladékok újrafeldolgozására irányuló, illetve a természeti erőforrások megőrzéséről és fenntartható felhasználásáról szóló tematikus stratégia.

A jelenleg folyó szakpolitikai vita jól mutatja, mekkora szükség van a környezettel, illetve az erőforrásokkal kapcsolatos megfontolásoknak a más ágazati és egyéb szakpolitikákba való integrálására. A megoldatlan kérdések között vannak olyanok, amelyek az erőforrás-felhasználás révén a környezetre kifejtett hatás becslésének módjára vonatkoznak, illetve arra, mely kiemelt területekre, egyedi erőforrásokra kell összpontosulnia a szakpolitikai beavatkozásnak, a fenntartható erőforrás-felhasználás és -gazdálkodás terén mi a célkitűzések felállításának, az itt elért haladás mérésének módja.

Mivel a műszaki hatékonyság terén elért sikereket semlegesíti a szélesebb körű fogyasztás, az erőforrások felhasználásának, illetve a hulladéktermelésnek a mértéke kizárólag a technológiai haladás révén valószínűleg nem csökkenthető. A jelenlegi életstílusok és fogyasztás mintáit kritikusan felül kell vizsgálni, a technológiát pedig egyéb szakpolitikai eszközökkel kell kombinálni.

Míg az EU erőforrásokat érintő szakpolitikája még mindig kialakulóban van, addig a hulladék-szakpolitika úgy az EU egészében, mint annak egyes tagállamaiban már az 1970-es évek óta folyamatosan kerül át a gyakorlatba. Az EU jelenlegi hulladék-szakpolitikájának alapját a „hulladékhierarchia” képzi. Ennek célja elsősorban a hulladékkeletkezést meggátolni, ezt követően pedig a lerakott hulladékok mennyiségét újrafelhasználás, újrafeldolgozás és egyéb hulladék-visszanyerési műveletek révén csökkenteni. Ezt a hierarchiát valószínűleg meg fogja erősíteni, illetve módosítani fogja a jelenleg átdolgozás alatt lévő, a hulladékról szóló keretirányelv, illetve a hulladékkeletkezés megelőzésére és a hulladékok újrafeldolgozására irányuló tematikus stratégia.

A főbb hulladékkezelési tevékenységeket a hulladéklerakókról szóló, a hulladékégetésről szóló, illetve az IPPC-irányelv szabályozza. Bizonyos olyan egyedi hulladékáramokra, mint a csomagolóanyag-hulladékok, az életciklusuk végét elért járművek, a hulladékká vált elektronikai és elektromos berendezések, a hulladékhierarchia elve módosított formában, például konkrét újrafeldolgozási célkitűzések bevezetésével alkalmazandó.

Az életciklus alapú megközelítésnek a döntéshozatalban való megjelenése biztosítja, hogy a hatásokat az egész életciluson keresztül értékeljék, és hogy a környezeti hatásokat ne egyszerűen elrejtsék a más országokba, illetve a termelés vagy a fogyasztás más szakaszaiba való áthelyezésük révén.

Bővebb felvilágosítás:

Dokumentumhoz kapcsolódó lépések