Az EEA tevékenységei

Lap lejárt Utolsó módosítás 2017. 02. 22.
This page was archived on 2017. 02. 22. with reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Az EEA az EU városokat érintő szakpolitikáját a városi területek földhasználatának dinamikájára (pl. a városok terjeszkedése), a fenntartható városi fejlődés kérdéseire, valamint az egyedi szennyezési problémákra, azaz például a zajra és a levegő minőségére vonatkozó adatokat tároló adatbázisok kifejlesztésével, illetve ezeket vizsgáló felmérések elvégzésével segíti. Mindez a nagyobb városi hálózatokkal és más érdekelt felekkel folytatott szoros együttműködés keretében, ideértve a közös cselekvéseket és az információcserét is.

Adatok

Az EEA a CORINE felszínborítási adatbázis alapján analitikai egységek készletét fejlesztette ki – ez a városi morfológiai zónák (UMZ) rendszere. Az adatok alapján megállapítható az európai városok földfoglalásának mértéke, illetve az, hol, milyen formában terjeszkednek azok. Más CORINE felszínborítási adatbázissal illetve a földhasználat változásaira, a zöld és a Natura 2000 területekre vonatkozó adatokkal kombinálva ezek lehetővé teszik a városok által a természetes és más jellegű földterületekre gyakorolt befolyás, valamint az életminőség és a népsűrűség elemzését.

Jelenleg folyamatban van annak az eszköznek a kidolgozása, amely lehetővé teszi az EEA területi adatainak más társadalmi-gazdasági és funkcionális városi adatbázisokba, például a városi felmérés-adatbázisba (Eurostat és DG REGIO), illetve az Európai Terület Tervezési Megfigyelő Hálózatba (ESPON) való integrálását.

Az EEA a levegőminőségről szóló keretirányelvet követve AirBase adatbázisában adatokat gyűjt az európai agglomerációk (mintegy 1700 város) környezeti levegőjének minőségéről.

A környezeti zajról szóló irányelv a tagállamok számára előírja a jelentősebb agglomerációkban keletkező zajexpozícióra vonatkozó adatok benyújtását. Az Európai Bizottság az EEA felülvizsgálatok formájában nyújtott támogatásával létrehozta a jelentett információk tárolására szolgáló adatbázist.

Az Európai Vízügyi Információs Rendszerben (WISE) elérhető, a városi szennyvízkezelésre vonatkozó adatok.

Értékelések

Az EEA Városiasodás – az Európa részéről figyelmen kívül hagyott környezetvédelmi kihívás című jelentése elsőként ad átfogó áttekintést a városi terjeszkedés jelentette problémáról, elemezve annak hatásait és mozgatórugóit, például a közlekedést és az árpolitikát. A társadalmi-gazdasági és funkcionális adatok további integrációja után lehetségessé fog válni ezeknek az összefüggéseknek a részletesebb megismerése.

Városi értékelések szerepelnek az EEA légszennyezést vizsgáló, rendszeres értékeléseiben, az állapotokról és a kilátásokról szóló olyan jelentésekben, mint a 2005. évi, Helyzetkép és Kitekintés című jelentés, valamint más horizontálisan átfogó jellegű jelentésekben.

Az EEA a nagyobb európai városok által alkotott hálózatokkal és más érdekelt felekkel közösen kutatja a városi és az európai szakpolitika összefüggéseit is az olyan jelenlegi és jövőbeni kihívások tükrében, mint az éghajlatváltozás, a változó fogyasztási minták és a demográfiai változások.

 

Feliratkozások
Feliratkozás jelentések (nyomtatott és/vagy elektronikus formátumban) és negyedéves hírlevél.
Kövessen minket
 
 
 
 
 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánia
Telefon +45 3336 7100