A forgatókönyvekről és az előretekintő tanulmányokról

Lap lejárt Utolsó módosítás 2017. 02. 24.
This content has been archived on 2017. 02. 24., reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Az olyan problémák, mint az éghajlatváltozás, a biodiverzitás csökkenése és az általunk felhasznált természetes erőforrások mennyisége, hosszú távú hatásokkal járnak, így hosszú távú szakpolitikai megoldásokat igényelnek. Ahhoz, hogy megfelelő tájékozottság mellett tudjunk stratégiai döntéseket hozni, fel kell készülnünk arra, ami ránk vár, illetve meg kell értenünk a folyamatban lévő és éppen kezdődő, valamint látens folyamatokat. Ha komolyan akarunk Európa fenntarthatósági problémáival foglalkozni, akkor két, sőt még annál is több jogalkotási ciklusnál is messzebbre kell tekintenünk. A hosszú távú kitekintéshez azonban nyitott gondolkodásra van szükség: azok az alapvető kihívások, amelyekkel Európa szembe néz, idővel jelentősen megváltozhatnak. A környezetvédelmi forgatókönyvek, a kitekintések, az egyéb jellegű előretekintő tanulmányok segítenek minket a jövő folytonossági hiányainak és bizonytalanságainak kezelésében, illetve az olyan robusztus szakpolitika kialakításában, amely kiállja az idő próbáját.

 

Előretekintő tanulmányokat, azaz például forgatókönyveket az utóbbi néhány évtizedben számos nemzetközi szervezet, kormány, vállalat és nem kormányzati szervezet széles köre készített.

Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport (IPCC) hosszú távú kibocsátási forgatókönyvei jól ismertek. Ezek az éghajlatváltozásnak, és az általa kiváltott hatásoknak és a hatásmérséklés lehetőségeinek elemzésében, illetve a hosszú távú célkitűzések megállapításának céljából folytatott nemzetközi tárgyalások elősegítésében széles körű szerepet kaptak.

Egy másik kiemelkedő példa a Millenniumi ökoszisztéma-felmérés. Az ennek során kidolgozott forgatókönyvek a világ ökoszisztéma-szolgáltatásainak szempontjából az elképzelhető különféle jövőbeni helyzetekben bekövetkező lehetőségeket vizsgálják. Az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja (UNEP) hosszú távú elemzéseit a saját globális környezetvédelmi kitekintésében leírt forgatókönyvek alkalmazásával foglalja keretbe. Jelentős nemzetközi szervezetek, például a Világbank, a Nemzetközi Energia Ügynökség és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) rendszeresen adnak ki hosszú távú előrejelzéseket és elemzéseket.

A jövő elemzésének nincs szabványos receptje. A feladat tisztán kvantitatív módon, adatok és (matematikai) modellek felhasználásával a jövőbeni irányzatokat megjósolva, illetve azok bizonytalanságait elemezve (ez ismert kilátáselemzés néven is) nem oldható meg, elbeszélő részek, diagrammok és képek formájában kombinálható azonban a kvantitatív elemzés a kvalitatív elemzéssel, sőt, készíthető akár kizárólag kvalitatív elemzés is.

A jövőről való gondolkodás alternatívákban való gondolkodást jelent. A jövő tele van bizonytalansággal, sok minden történhet. A forgatókönyvek ebből a szempontból hatékony eszközök, serkentik ugyanis a megszokott kereteken kívül való gondolkodást. A forgatókönyvek nem jóslatok, de nem is előrejelzések. „Ha-akkor” feltételezéseken alapuló, valószerű leírásai annak, mit tartogathat a jövő szervezeteink, ügyeink, nemzeteink, sőt, egész világunk számára. A környezetvédelmi forgatókönyvek jellemzően a kiindulási helyzet leírását tartalmazzák, amit a kulcsszerepet betöltő hajtóerők és változások alapján alkotott jövőkép leírása követ.

Az EEA PRELUDE forgatókönyvei például segítenek újragondolnunk a biodiverzitáshoz és a tájvédelemhez való jelenlegi hozzáállásunkat. Kiemelnek számos olyan tényezőt, amelyek közép és hosszú távon veszélyeztethetik a hatékonyságot és a sikerességet például a demográfiai változások vagy az éghajlatváltozás terén.

 

Feliratkozások
Feliratkozás jelentések (nyomtatott és/vagy elektronikus formátumban) és negyedéves hírlevél.
Kövessen minket
 
 
 
 
 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánia
Telefon +45 3336 7100