Népesség és gazdaság – bevezetés

Lap lejárt Utolsó módosítás 2016. 08. 31.
This content has been archived on 2016. 08. 31., reason: A new version has been published

A népesség, illetve a gazdaság növekedését a környezet károsodásával egyenlőnek tekinteni túlságosan leegyszerűsített megoldás. A valóság – amint az az ebben a részben található anyagokból is kitűnik – ennél valamivel összetettebb.

Ami világos, az az, hogy a gazdaságban és a népességben ma tapasztalható növekedés szintje fokozza környezetvédelmi problémáinkat, ugyanis sem a gazdaság, sem a népesség nagysága nem „vált külön” a környezeti károsodástól.

Ennek azonban nem feltétlenül kell így lennie. Ha például a népességnövekedéshez egy a kisebb számú, ugyanakkor nagyobb háztartások felé mutató irányzat társulna, akkor csökkennének a „háztartási” ágazat révén a környezetre háruló terhek. Európa demográfiai tendenciái sajnos éppen az ellenkező irányba mutatnak: a háztartások száma a népesség egészénél valójában gyorsabban nő, mivel a családok egyre kisebbek, valamint egyre több az egyszemélyes háztartás.

A termelés növekedése hasonlóan még mindig számos ágazatban szoros összefüggésben van az energiafogyasztás és az erőforrás-felhasználás emelkedésével, illetve a környezetszennyezés fokozódásával. Számos példája létezik azonban a gazdaság és a környezet „különválásának”, illetve a fogyasztási minták módosulásának is. Az ebben a szakaszban található jelentések ezeket a tendenciákat dokumentálják.

Feliratkozások
Feliratkozás jelentések (nyomtatott és/vagy elektronikus formátumban) és negyedéves hírlevél.
Kövessen minket
 
 
 
 
 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánia
Telefon +45 3336 7100