Szakpolitikai összefüggések

Nyelv megváltoztatása
Lap lejárt Utolsó módosítás 2016. 09. 08.
This content has been archived on 2016. 09. 08., reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
2002 óta a környezeti zajról szóló átfogó irányelv szolgál a zajjal szemben az Európai Unióban mindenhol folytatott küzdelem általános alapjául. Ennek célja a zajexpozícióból adódó káros hatások megelőzése, megakadályozása, illetve enyhítése.

A járművek és a gépek zajkibocsátására az EU-ban évtizedek óta vonatkoznak jogszabályok. A zajexpozíció szabályozásának fejlődése azonban csak az 1990-es években vette kezdetét. Az Európai Közösség 2002–2012. évi hatodik környezetvédelmi cselekvési programjának célja „...jelentős mértékben csökkenteni kell azoknak a számát, akik hosszú távon tartós, átlagos zajszintnek vannak kitéve – különösen közlekedésből származó zajnak – amely tudományos tanulmányok szerint káros hatású az emberi egészségre...”.

Ugyanebben az évben sor került a környezeti zajról szóló irányelv elfogadására. Ez teremtett általános alapot a zajjal szemben az EU-ban mindenhol folytatott küzdelem számára. A tagállamoknak azonosítaniuk kell azokat a csomópontokat, amelyeken a zaj feltérképezésére sor fog kerülni, illetve amelyekre vonatkozóan cselekvési terveket kell kidolgozni. Az országoknak ezekről a tevékenységekről tájékoztatniuk kell a közvéleményt és a Bizottságot is. A zaj feltérképezésében és a cselekvési tervek kidolgozásában érintett csomópontok a jelentősebb agglomerációk környékén, illetve a fontosabb közutak, vasúti útvonalak és repülőterek mentén találhatók meg.

A zajnak való kitettség eleme az EU más olyan szakpolitikáinak is, mint például a városi környezetről szóló tematikus stratégia, a közös közlekedéspolitika vagy a fenntartható fejlődésről szóló stratégia.

2004-ben a Bizottság a zajkibocsátáshoz kapcsolódó valamennyi európai jogszabályra és szabványra kiterjedő áttekintést adott ki.

Feliratkozások
Feliratkozás jelentések (nyomtatott és/vagy elektronikus formátumban) és negyedéves hírlevél.
Kövessen minket
 
 
 
 
 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánia
Telefon +45 3336 7100