Az EEA energetikai tevékenységei

Nyelv megváltoztatása
Lap Utolsó módosítás 2016. 04. 22.
Az energetika területén az EEA egyik legfontosabb tevékenysége a környezetvédelmi megfontolásoknak az ágazatba való integrálása, illetve ennek figyelemmel követése. Az „energetikai és környezeti mutatók” halmazának aktualizálása és kiadása minden évben megtörténik. Erre építve az EEA rendszeresen ad ki energetikai és környezetvédelmi jelentést, illetve a megújuló energiaforrások különféle arányokban való felhasználásából várható környezeti előnyök és terhek értékelését.

Az energetikai-környezetvédelmi mutatók a következő hat szakpolitikai kérdés köré szerveződnek

:
  • Csillapodik-e az energia termelése és felhasználása révén a környezetre gyakorolt hatás?
  • Csökken-e a felhasznált energia mennyisége?
  • Milyen gyorsan válik az energia felhasználása hatékonyabbá?
  • Folyamatban van-e a kevésbé szennyező üzemanyagokra való átállás?
  • Mennyire gyors a megújuló energiaforrásokon alapuló technológiák megvalósítása?
  • Jobban beépülnek-e a környezetre háruló terhek az árrendszerbe?

A mutatók fontos szerepet játszanak az EU fenntartható fejlődésről szóló stratégiájának, az EU üvegházhatást okozó gázok nyilvántartását tartalmazó, az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezménye számára (UNFCCC) tett jelentésének megfigyelésében, illetve a Kiotói Jegyzőkönyv értelmében az üvegházhatást okozó gázok európai kibocsátásában tapasztalható irányzatokról, az arra vonatkozó előrejelzésekről való jelentéstételben.

Az EEA energetikai és környezetvédelmi jelentése a vonatkozó kérdések integrált elemzését adja, azaz tárgyalja az energiatermelést és -fogyasztást, a megújuló energiaforrásokat, az új technológiákat, az energiahatékonyságot, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, valamint az éghajlatváltozást is. A jelentés az energetikai és környezetvédelmi mutatókra épül.

Az EEA rendszeresen elvégzi a megújuló energiaforrásoknak a teljes energiatermelésen belül 2010-ben, 2020-ban, illetve 2030-ban különféle arányokban való felhasználásából várható környezeti előnyök és terhek értékelését. Ez a következőkre terjed ki:

  • A biomasszának a közlekedésben, a fűtésben és az elektromosáram-termelésben való különféle felhasználásaiból adódó környezeti előnyök és terhek elemzése,
  • Az Európában a környezetre hárított további terhelés nélkül kihasználható szélenergia-potenciál azonosítása.
Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánia
Telefon +45 3336 7100