következő
előző
tételek

Az EEA tevékenységei

Nyelv megváltoztatása
Lap Utolsó módosítás 2016. 12. 13.
This page was archived on 2016. 12. 13. with reason: Other (included in the main presentation page)
Az éghajlatváltozásra vonatkozóan rendelkezésére álló információkkal az EEA a Kiotói Jegyzőkönyvben foglaltaknak az EU-ban való végrehajtását, az EU szakpolitikáinak értékelését, valamint az éghajlatváltozás mérséklését, az ahhoz való alkalmazkodást lehetővé tévő hosszú távú stratégiák kidolgozását segíti. Az EEA információi (adatok, mutatók, értékelések, előrejelzések) az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásában mutatkozó irányzatokra, a szakpolitikákra és az intézkedésekre, valamint az éghajlatváltozás hatásaira, az alkalmazkodást célzó európai cselekvésekre összpontosulnak. Az EEA lesz az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására és az éghajlatváltozás hatásaira vonatkozó adatok európai központja.

Az Ügynökségnek ezen a téren végzett munkáját az EEA éghajlatváltozással és energiával foglalkozó csoportja vezeti. A csoport szorosan együttműködik az Európa Levegő- és Éghajlatváltozási Témaközpontjával (ETC/ACC), illetve az EEA országokat összefogó hálózatával (Eionet).

Az üvegházhatást okozó gázok megfigyelése, beszámolók és jelentések

Az EEA-nak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásához kapcsolódóan végzett munkája a Kiotói Jegyzőkönyvben foglaltaknak az EU-ban való végrehajtását támogatja. A kulcsfontosságú tevékenységek és termékek közé tartoznak a következők:

Hatások és alkalmazkodás

Az EEA-nak az éghajlatváltozás hatásaihoz és az alkalmazkodáshoz kapcsolódóan végzett munkája kiterjed a következőkre:

Előretekintések és forgatókönyvek

Az EEA munkája a 2020–2050-ig terjedő időszakot felölelő előretekintéseket és forgatókönyveket tartalmazó tanulmányok révén segíti az éghajlatváltozás enyhítését és az ahhoz való alkalmazkodást lehetővé tévő hosszú távú stratégiák kidolgozását. Példák:

 

Az éghajlatváltozás egyike az EEA integrált értékeléseiben kiemelten tárgyalt területeknek is, különösen a következőknek:

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentumhoz kapcsolódó lépések