következő
előző
tételek

Press Release

A páneurópai értékelés kérdése: Mit tudunk a vízről és a zöld gazdaságról?

Nyelv megváltoztatása
Press Release Publikálva / Megjelentetve 2011. 09. 07. Utolsó módosítás 2016. 06. 03.
Az „Európa környezetéért” folyamat 2011. szeptember 21-től 23-ig tartandó hetedik miniszteri konferenciáján részt vevő miniszterek ma a kazahsztáni Asztanában találkoznak és vitatják meg a különböző, vízzel kapcsolatos kérdéseket és a gazdaság zöldebbé tételére irányuló törekvéseket. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) a konferencia támogatása céljából bemutatja „Értékelés az értékelésekről” című innovatív jelentését, amely a környezetvédelmi adatok és a politikák kialakításának szorosabb összehangolására tesz javaslatot.

Az Értékelés az értékelésekről című jelentésből az derül ki, hogy tovább kell erősítenünk a politikák és az információk közötti kapcsolatot. Ez mindkét irányban érvényes – a politikai döntéshozóknak jobban ki kell használniuk a jelenleg elérhető környezetvédelmi adatok bősége kínálta lehetőségeket, ugyanakkor a környezeti értékeléseket is közelebb kell hozni a politikákhoz

Jacqueline McGlade professzor, az EEA ügyvezető igazgatója.

A miniszteri konferencián a páneurópai régió 53 országából, továbbá az Egyesült Államokból, Kanadából és Izraelből érkezett küldöttek vesznek részt. A konferencia a vizek és az azokhoz kapcsolódó ökoszisztémák védelmének kihívásaira és a zöldebb gazdaság felé való elmozdulásra összpontosít. Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) Kazahsztán kormányának közreműködésével szervezte meg a konferenciát.

A konferencia támogatása céljából az EEA-t felkérték, hogy készítsen jelentést „Európa környezete – Értékelés az értékelésekről” címmel. A jelentés átfogó képet ad a térségben elérhető, a konferencia középpontjában lévő témát közvetlenül érintő környezetvédelmi információforrásokról. A jelentés készítése során a szakértők több mint 1000 jelentést tekintettek át, ennek több mint a felét részletesebben is elemezték. Az ENSZ-EGB Környezeti Értékelésért Felelős Irányítócsoportja (UNECE Steering Group on Environmental Assessments) segítségével létrejött jelentést számos helyi jelentés egészíti ki, amelyek az egyes páneurópai alrégiókra összpontosítanak.

„Az Értékelés az értékelésekről című jelentésből az derül ki, hogy tovább kell erősítenünk a politikák és az információk közötti kapcsolatot. Ez mindkét irányban érvényes – a politikai döntéshozóknak jobban ki kell használniuk a jelenleg elérhető környezetvédelmi adatok bősége kínálta lehetőségeket, ugyanakkor a környezeti értékeléseket is közelebb kell hozni a politikákhoz” – fejtette ki Jacqueline McGlade professzor, az EEA ügyvezető igazgatója.

„A páneurópai térség társadalmi és gazdasági fejlődésének fenntartása érdekében zöldebbé kell tennünk gazdaságainkat: ez a szűkös erőforrásokkal való méltányos, az ökoszisztémák alapvető funkcióit nem veszélyeztető gazdálkodást jelent. Társadalmunk arra irányuló képessége, hogy sikeresen megküzdjön ezzel a kihívással, attól függ, hogy hozzáférünk‑e a térségből származó hasznos, hitelt érdemlő és helytálló környezetvédelmi adatokhoz és értékelésekhez.”

Európa környezete – Értékelés az értékelésekről

Az Értékelés az értékelésekről című jelentés a víz és az azzal kapcsolatos ökoszisztémák témakörére, valamint a gazdaság zöldebbé tételére összpontosít. A jelentés következtetéseiben ajánlásokat tesz a politikai döntéshozatalt megalapozó tudástár bővítésére, az értékeléshez használt eszközök fejlesztésére, valamint a páneurópai térségen belül és globális szinten egyaránt folytatandó fokozott információcserére vonatkozóan.

A jelentés, az Európai Bizottság, az EEA, valamint az EEA tagországainak és együttműködő országainak közös kezdeményezéseként létrejött közös környezeti információs rendszer (SEIS) alapján történő környezeti értékelés rendszeres jelentéstételi folyamatának előnyeit is ismerteti. Az ilyenfajta megközelítés korszerűsítené és fejlesztené a jelenlegi információs rendszereket és folyamatokat, és egyúttal elérhetővé tenné az adatokat a térségbeli politikai döntéshozók és a nyilvánosság számára. A jelentés megállapításai alapján az Asztanában ülésező miniszterek várhatóan a rendszeres környezeti értékelés folyamatának kialakítása és a SEIS térségben való fejlesztése mellett döntenek majd.

Főbb megállapítások a vízről

A vízzel és az azzal kapcsolatos ökoszisztémákkal való fenntartható gazdálkodás különösen fontos a páneurópai régióban. Az elmúlt években Dél-Európában és Közép-Ázsiában nőtt a szárazság mértéke, míg az áradások egyre növekvő mértékben követelnek halálos áldozatokat és okoznak gazdasági károkat. A tiszta víz hiánya szintén problémát jelent, mivel körülbelül 120 millió ember nem jut biztonságos ivóvízhez és csatornázáshoz a térségben.

A vízminőségről óriási mennyiségű, a térség országai által összegyűjtött információ áll rendelkezésre. A jelentés készítői több mint 300, vízzel kapcsolatos jelentést elemeztek, amelyek 48 országban készültek az elmúlt öt évben. Az adatok azonban sokszor hiányosak vagy nem kapcsolódnak a politikákhoz. Számos értékelés jelenleg túlságosan a környezet állapotára és alakulására korlátozódik, miközben sokkal jobban kellene összpontosítania különösen a vízhiánnyal, rendkívüli eseményekkel és vízi ökoszisztémákkal kapcsolatos intézkedésekre és azok kezelésére.

Főbb megállapítások a zöld gazdaságról

A zöld gazdaság fogalma még kialakulóban van. Az elképzelés lényege a gazdaságok a környezeti kockázatok jelentős csökkentésével és az ökológiai szűkösség kezelésével egyidejűleg történő újjáélesztése, a mostani gazdasági válságból való kilábalás során. Világszinten a gazdaság zöldebbé tétele a környezetvédelmi és társadalmi megfontolásoknak a gazdasági döntéshozatal fő irányvonalába való integrálása érdekében tett megújított erőfeszítések középpontjában helyezkedik el, az Egyesült Nemzetek 2012-ben Rióban tartandó Fenntartható Fejlődési Világkonferenciájáig és azon túl.

A zöld gazdaságról szóló információk általánosságban nem összefüggőek és még mindig kissé korlátozottak. Míg a különböző gazdasági ágazatok környezeti hatásairól számtalan értékelés született, figyelemre méltó az olyan jelentések hiánya, amelyek összefüggően értékelnék az ezen ágazatokban a zöld gazdaság felé való elmozdulás mértékét.

Megjegyzések a szerkesztők számára

Az 1991-ben elindított „Európa környezetéért” (EfE) folyamat egy olyan egyedülálló páneurópai fórum, amelynek célja, hogy megoldást találjon a környezeti kihívásokra, és széleskörű horizontális környezetvédelmi együttműködést segítsen elő, mint a térség fenntartható fejlődésének egyik pillérét. Az EfE folyamat a tagállamok, kormányközi szervezetek, regionális környezetvédelmi központok és a civil társadalom partnersége, amelyben szerepet kap a magánszektor is. A folyamat a környezetvédelmi politikák és megközelítések konvergenciáját mozdítja elő, ezzel egyidejűleg pedig segít Kelet-Európa, a Kaukázus, Közép-Ázsia és Délkelet-Európa országainak környezetvédelmi teljesítményük javításában.

Az EEA által, a partnerek közreműködésével az 1995-ös, az 1998-as, a 2003-as és a 2007-es EfE konferenciákra készített, a környezet állapotával foglalkozó értékelési jelentések segítettek a regionális környezetvédelmi politikák fejlesztésére vonatkozó nagyobb veszélyek és kihívások azonosításában.

Az ENSZ-EGB tagországai a következők: Albánia, Amerikai Egyesült Államok, Andorra, Ausztria, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Grúzia, Horvátország, Hollandia, Izland, Írország, Izrael, Kanada, Kazahsztán, Kirgizisztán, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Magyarország, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örményország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, San Marino, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Tádzsikisztán, Törökország, Türkmenisztán, Ukrajna és Üzbegisztán.

Az „Európa környezete – Értékelés az értékelésekről” című jelentés a következő országokra terjed ki: Albánia, Andorra, Ausztria, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Grúzia, Horvátország, Hollandia, Izland, Írország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Koszovó (ENSZ adminisztrációs régió, 1244-es biztonsági tanácsi határozat), Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Magyarország, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örményország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, San Marino, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Tádzsikisztán, Törökország, Türkmenisztán, Ukrajna és Üzbegisztán.

Linkek

Kapcsolatfelvétel

Médiaérdeklődés esetén:

EEA

Mr Arthur Girling

Sajtófelelős

Kongens Nytorv 6

1050 Copenhagen K, Denmark

Tel: +45 3336 7109

arthur.girling@eea.europa.eu

www.eea.europa.eu

 

 

 

ENSZ -EGB

Információs szolgálat

Palais des Nations

CH-1211 Geneva 10

Switzerland

Tel.:+41 (0) 22 917 44 44

info.ece@unece.org

www.unece.orgPermalinks

Dokumentumhoz kapcsolódó lépések