következő
előző
tételek

Article

Helyi és globális szintek

Nyelv megváltoztatása
Article Publikálva / Megjelentetve 2012. 06. 21. Utolsó módosítás 2021. 05. 11.
Photo: © Pawel Kazmierczyk
A vízhez és földhöz hasonló létfontosságú erőforrások szűkösségével vagy az azokra nehezedő nyomás növekedésével szembesülve a döntéshozó személyére vonatkozó kérdés épp olyan fontos lehet, mint az, hogy a természeti erőforrásokat hogyan kezeljük és használjuk. Bár a globális szintű koordináció gyakran elengedhetetlen, a helyi szintű támogatás és részvétel nélkül érdemi változást nem lehet elérni.

Valószínűleg mindannyian ismerjük Hans Brinker, a fiatal holland fiú történetét, aki a gát lyukait egy éjszakán át az ujjaival tömte be, hogy megállítsa a szivárgást és megakadályozza, hogy a víz elöntse Harlem városát. Sokan meglepődnének azonban, ha tudnák, hogy a történet valójában Mary Mapes Dodge (1831–1905) amerikai író tollából származik, aki sohasem járt Hollandiában.

Joep Korting neve talán kevésbé ismert, pedig nélküle nem jött volna létre a világ egyik legfejlettebb vízgazdálkodási rendszere, amely kiterjed a helyi, regionális és nemzeti szintű igazgatásra, valamint az infrastruktúra folyamatos ellenőrzése céljából kapcsolatban áll más országok hatóságaival és műholdakat is használó, kifinomult, számítógéppel vezérelt monitoringrendszerekkel.

Joep a terepmunkához is kötődik, ami elengedhetetlen az Európai Unióban elfogadott egyik leginkább nagyra törő és átfogó jogszabály — a víz keretirányelv — végrehajtásához.

A víz keretirányelv koordinált fellépésre szólít fel az Unió vizei — ideértve a felszíni és felszín alatti vizeket is — „jó állapotának” 2015-ig történő elérése érdekében. A keretirányelv meghatározza továbbá, hogy a folyók természetes vízgyűjtő területei alapján hogyan kell gazdálkodnunk vízkészleteinkkel. Számos más uniós jogszabály — többek között a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv és az árvízkockázatokkal foglalkozó irányelv — egészíti ki a víz keretirányelvet az európai víztestek és a vízi élet javítása és védelme terén.

Életmódunk újragondolása

Nem titok, hogy a vízügy igen jelentős kérdés Hollandia számára. Az ország szárazföldi területeinek 25 %-a — amely a holland népesség 21 %-a számára ad otthont — a tengerszint alatt helyezkedik el. A szárazföldi területek 50 %-a csupán egy méterrel a tengerszint felett található. Hollandiának azonban nem csak a tengerrel kell foglalkoznia. A polgárok és vállalkozások ivóvízellátása, a más országokból eredő folyók kezelése, valamint a meleg időszakokban bekövetkező vízhiány csak néhány az ellátandó feladatok közül.

A hollandok nincsenek egyedül, hiszen a vízügy világszerte egyre fontosabb problémává válik. A 20. század folyamán példátlan mértékben gyarapodott a világ népessége, nőtt a gazdaság, a fogyasztás és a hulladéktermelés is. Az elmúlt 50 évben megháromszorozódott csak a vízelvonások száma.

Nem a víz az egyetlen, egyre nagyobb nyomásnak kitett erőforrásunk. A levegőminőségtől kezdve a rendelkezésre álló földterületekig számos más környezeti problémával is szembe kell néznünk, amelyekre súlyos hatást gyakoroltak a növekvő népességhez, gazdasághoz és fogyasztáshoz hasonló kulcsfontosságú fejlemények.

Bár még nem látjuk a teljes képet, a környezetre vonatkozó eddigi ismereteink arra sürgetnek bennünket, hogy gondoljuk újra, miként használjuk és kezeljük erőforrásainkat. Az újragondolás — a környezetbarát gazdaság — kiterjedhet életmódunk, üzletvitelünk, fogyasztási szokásaink és hulladékkezelési módszereink alapvető átalakítására és a bolygóhoz fűződő viszonyunk megváltoztatására. A környezetbarát gazdaság kulcsfontosságú eleme a Föld természeti erőforrásaival való hatékony gazdálkodás. Mit jelent a hatékony erőforrás-gazdálkodás? Hogyan nézne ki például a víz esetében?

Copyright: UN Photo/Logan AbassiA víz létfontosságú erőforrás. Életben tart és összeköt bennünket, egyben elősegíti gyarapodásunkat. Társadalmaink nem élhetnek ivóvíz nélkül. Nemcsak az élelmiszertermesztés miatt, hanem szinte minden árunk és szolgáltatásunk előállítása tekintetében is függünk tőle.

Felszíni vízgazdálkodás

Joep munkaideje minden reggel 8 órakor kezdődik a holland Deurne város helyi vízügyi hatóságánál. Legfontosabb feladatai közé tartozik a kisméretű országban található 17 000 kilométer hosszúságú gátrendszer — amelynek 5 000 kilométer hosszúságú szakasza a tengerrel és a nagyobb folyókkal szemben biztosít védelmet — egy rövidebb szakaszának ellenőrzése.

Joep ellenőrzi továbbá a csatornákat, zárakat és zsilipeket — időnként mezőgazdasági hulladékot vagy törmeléket távolít el, máskor megjavítja a károsodott berendezéseket. Bármi legyen is a feladat, Joep folyamatosan méri a vízállást, és feljegyzi az esetleges zavarokat, azok kezelése érdekében.

A Joep által felügyelt területhez 500 duzzasztógát tartozik, amelyeket naponta ellenőriznek. A térség vízmozgásának irányítása céljából a zsilipek kinyitásával és elzárásával felduzzasztják vagy apasztják a vízszintet. A korszerű, csúcstechnológiás rendszerek ellenére Joep és hét munkatársa kétkezi munkával ellenőrzik a zárakat minden nap. Folyamatosan figyelemmel kísérik a vízállást, rendelkezésükre áll továbbá egy vészhelyzeti cselekvési terv és 24 órán át folyamatosan elérhető segélyvonalak is.

Copyright: Thinkstock

Az érintettek demokráciája

Joep és munkatársai a holland vízügyi tanácsok döntéseit hajtják végre. Hollandiában jelenleg 25 helyi vízügyi tanács található. A tanácsok együttese a 13. századból származó intézményi koncepciót tükrözi, amely alapján az összegyűlt mezőgazdasági termelők döntöttek birtokaik lecsapolásáról. A megoldás különlegessége, hogy a vízügyi tanácsok teljes mértékben függetlenek a helyi önkormányzatoktól, saját költségvetéssel rendelkeznek és saját választásokat tartanak — amelyeknek köszönhetően a vízügyi tanácsok Hollandia legrégebbi demokratikus intézményei.

Paula Dobbelaar — Aa en Maas vízügyi tanácsának egyik kerületi vezetője és Joep felettese — szerint „[e]z azt jelenti, hogy a költségvetési viták vagy helyhatósági választások idején nem kell versengenünk a helyi futballpályát, iskolai létesítményeket, ifjúsági klubokat vagy új közúti szakaszt érintő beruházásokkal, amelyek egyébként népszerűbb döntések lennének”.

„Napi feladatokat is ellátunk; a víz keretirányelvvel kapcsolatban például több szabadságot törekszünk biztosítani folyóink számára — szeretnénk szabadon kanyarogni hagyni azokat, hogy egyenes vonalú folyás helyett saját maguk alakítsák ki a medrüket. E szabadság és több hely biztosításával a folyók természete alapvetően megváltozik — újra egy természetesebb ökoszisztéma részévé válnak” — folytatja Paula.

„Hollandia esetében az a probléma, hogy a múltban igen jól szervezetten működtünk, és sikeresen oldottuk meg a vízzel kapcsolatos problémákat — már 50 éve gondoskodunk mindenki biztonságáról —, az emberek pedig már mindent adottnak vesznek. Tavaly például Európa e részében igen sok eső esett, Belgiumban pedig sokan aggódtak a fejlemények miatt, a hollandok azonban nem — azt várták, hogy majd minden megoldódik” — tette hozzá Paula.

A fentiek szerint a helyi vízügyi hatóságok tagjait választják, azonban a lakosság csupán 15 %-a vesz részt a választásokon. „Az alacsony részvétel nem igazán reprezentatív, és annak a következménye, hogy a holland polgárok kissé immúnissá váltak a vízügyi kérdésekkel szemben” — mondta Paula.

A helyi és globális szintek közötti széles spektrum

A hatékony és fenntartható vízgazdálkodásra vonatkozó főbb politikai lehetőségeknek ki kell terjedniük a műszaki innovációra, rugalmas és együttműködésen alapuló irányításra, nyilvános részvételre és tudatosságra, valamint a gazdasági eszközökre és beruházásokra. Az emberek helyi szintű részvétele elengedhetetlen.

A Regionális Vízgazdálkodók Holland Egyesülete — a holland vízgazdálkodás ernyőszervezete — nemzetközi osztályán dolgozó Sonja Timmer szerint „[a] víz — a problémák és megoldások — globális és helyi szinten is összeköt bennünket”.

„A helyzet az, hogy Hollandia igen magas biztonsági előírásai ellenére is emelkedik a tengerszint, a száraz téli időszakokat egyre gyakrabban követik szokatlan augusztusi esőzések, az utóbbi években pedig — az erős svájci és németországi esőzések miatt — a Rajna vízállása is rendkívül magas. A víz pedig itt köt ki.”

A környezeti kérdések napirenden tartása

Copyright: Gülcin Karadeniz„A nemzetközi határokon bizonyos időszakokban átfolyó megnövekedett vízmennyiség vagy a magasabb tengerszint kezelése nyilvánvalóan nemzetközi fellépést igényel. Mindannyian egy nemzetközi hálózat részei vagyunk, és közös tapasztalatainkból láthatjuk, hogy jelentősen megnehezíti a munkánkat, ha a víz nem szerepel minden nap a hírekben” — mondta Sonja.

„Véleményem szerint a helyi szinten végzett munkánk a nemzeti és nemzetközi szinthez kapcsolódik” — mondta Paula. „Egyrészt vannak munkatársaink, akik a vidéket járva ellenőrzik a gátakat és vízfolyásokat [...]. Gondoskodnak azok tisztán tartásáról, valamint a víz ügyfeleink, mezőgazdasági termelők, polgárok, természetvédelmi szervezetek által elvárt szintjéről. Másfelől nagyszabású terveink vannak, amelyeket a víz keretirányelv elvont uniós elveiből fordítottunk le műveleti előírásokra a terepen dolgozó Joep és munkatársai számára. Mára megtanultam értékelni a helyi szint munkáját. Korábban stratégiai szinten dolgoztam a világ különböző tájain — magas szinten, és nem voltam tisztában a helyi struktúrák helyes kialakításának fontosságával.”

„Ha az ember a globális vízügyi stratégiáról tárgyaló miniszterekkel ül egy asztalnál, nem könnyű megmaradnia a realitások talaján. Ez komoly problémát okoz a fejlődő országoknak: számos magas szintű stratégia, azonban kevés gyakorlati ismeret, infrastruktúra és beruházás.”

„Ahogy a vízügyi problémák egyre inkább nyomasztó valósággá válnak Európában, a nagy tervek mellett szükségünk van a realitások talaján álló helyi megközelítésre is” — mondja Paula.

„Nyolc emberem ellenőrzi a zárakat minden egyes nap. Mindannyian itt élnek, ismerik a helyiek gondolkodásmódját és a helyi körülményeket is. Ezek nélkül a tervek kudarcba fulladnának, helyükbe pedig egyszerűen újabb tervek lépnének. Mindannyiunknak együtt kell munkálkodnunk — helyi szinten kezelve a problémákat –, és lehetővé kell tenni az emberek számára, hogy maguk oldják meg saját vízügyi problémáikat” — tette hozzá.

„A helyi szint is kulcsfontosságú” — fejezi ki Sonja egyetértését Paulával. „Az irányítás és a működő decentralizált megközelítés számos formát ölthet; éppen ez teszi működőképessé. Mindössze annyit kell tennünk, hogy újra kapcsolatba lépünk az emberekkel, és elmagyarázzuk nekik, hogy veszélyben vagyunk, ezért továbbra is részt kell venniük munkánkban” — mondja.

Az irányításválság

Bár a világ egyes részeit vízhiány, más részeit pedig árvíz fenyegeti, a globális vízválságról szóló viták nem pontosak. Valójában vízügyi irányításválsággal kell szembenéznünk.

Az erőforrás-hatékony és alacsony szénkibocsátású társadalom szükségleteinek kielégítése, az emberi és gazdasági fejlődés előmozdítása és a vizek ökoszisztémái létfontosságú szerepének fenntartása elengedhetetlenné teszik, hogy érdekképviseletet — ha úgy tetszik, lobbit — biztosítsunk az ökológiai rendszerek számára. Politikai döntésekről van szó — döntésekről, amelyeknek a megfelelő kormányzati és intézményi keretrendszeren kell alapulniuk.

A gát lyukait az ujjaival elzáró kisfiú történetére gyakran hivatkoznak, hogy leírják a helyzet kezelésére vonatkozó számos eltérő megközelítést. A történet jelentheti azt, hogy a hatalmas katasztrófát el lehet hárítani apró lépésekkel is. Jelentheti azonban azt is, hogy a probléma okainak elhárítása helyett csupán a tüneteket próbáljuk kezelni.

A hatékony vízgazdálkodáshoz — hasonlóan számos más erőforrással való gazdálkodáshoz — valójában különböző szintű fellépéseket és döntéseket egyesítő megoldásokra van szükség. A globális célkitűzések és kötelezettségvállalások csak akkor hozhatnak kézzelfogható eredményt, ha a végrehajtásuk során számíthatunk a Joephez és Paulához hasonló emberekre.

Az információs forradalom

A műholdak időnként több feladat ellátására is képesek, mint amire tervezték azokat. A Delft University of Technology földmegfigyeléssel foglalkozó professzora, Ramon Hanssen — néhány kreatív munkatársa segítségével — kidolgozott egy rendszert a Hollandiában található, összesen 17 000 kilométer hosszúság gátrendszer figyelemmel kísérésére. A gátrendszer 5 000 kilométeres szakasza a tengerrel és a nagyobb folyókkal szemben nyújt védelmet Hollandia polgárai számára.

A teljes gátrendszer szárazföldről történő gyakori megfigyelése lehetetlen feladat lenne. Hatalmas költségeket jelentene. Az európai Envisat és ERS‑2 földmegfigyelő műholdaktól származó radarképek segítségével a közmunkaügyi és vízgazdálkodási főigazgatóság (Rijkswaterstaat) napi rendszerességgel képes ellenőrizni a gátakat. A milliméter pontosságú méréseknek köszönhetően a rendszer a legapróbb mozgásokat is képes érzékelni.

Copyright: Shutterstock

Hanssen professzor — hogy Hollandiát megmentse az áradástól — a gát réseit az ujjaival elzáró legendás fiú után a „Hansje Brinker” nevet adta a koncepciónak. Vajon következik-e ebből, hogy a főigazgatóság által végzett szemrevételezésekre a jövőben már nem lesz szükség? A professzor szerint nem erről van szó. A radar jelzi, hogy a mozgások következtében mely területek igényelnek kiemelt figyelmet. A felügyelők a — szintén űrtechnológiát használó — navigációs rendszerükbe táplálhatják a megadott koordinátákat, és már indulhatnak is, hogy részletesebb terepvizsgálatokat végezzenek el.

További tudnivalók

Permalinks

Temporal coverage

Dokumentumhoz kapcsolódó lépések