következő
előző
tételek

A fogyasztás fő hajtóereje a jövőben a gazdasági, és nem a népességbeli növekedés lesz

Nyelv megváltoztatása
Lap Utolsó módosítás 2016. 06. 03.
A világ népessége 2050-ben továbbra is növekedni fog, de lassabb ütemben, mint azelőtt. Az emberek hosszabb életűek és magasabb képzettségűek lesznek, továbbá többet fognak vándorolni. Egyes populációk gyarapodni, míg mások csökkenni fognak. A migráció csupán egyike az Európa és a világ előtt álló kiszámíthatatlan kilátásoknak.

Miért fontos az Ön szempontjából a globális demográfia?

A népességnövekedés befolyásolja a globális megatrendek többségét. Az emberiség népességének stabilizálódása – amely az előrejelzések szerint századunk második felében fog bekövetkezni – nem fogja megoldani a világ problémáit, de segítheti a fenntartható fejlődésre irányuló erőfeszítéseket.

A népesség növekedése a természeti erőforrások használatának, a környezetszennyezésnek és a földhasználatbeli változásoknak – például a városiasodásnak – a növekedését vonja majd maga után. A globális demográfiai trendek elmozdulásai az éghajlatváltozáson és az erőforrás-fogyasztáson keresztül közvetlen hatást fognak gyakorolni a helyi környezetre.

Európában a kívülről történő bevándorlás bizonyos mértékig kompenzálhatja Európa népességének és munkaerejének természetes fogyását, azonban számottevő szakpolitikai beavatkozást fog igényelni regionális és tagállami szinten.

Vita folyik arról az elképzelésről, miszerint a túlnépesedés lesz bolygónk válságának egyik fő okozója. Nem az jelenti ugyanis a problémát, hogy olyan sokan vagyunk, hogy bolygónk nem képes eltartani bennünket, hanem az, hogy az egyre nagyobb számú iparosodott gazdaságra jellemző életmód több erőforrást igényel, mint amennyit a bolygó képes lenne előállítani. A természeti erőforrások felhasználását egyre több régióban inkább a gazdasági, mintsem a népességbeli növekedés hajtja.

4. grafikon: A középosztálybeli népesség fogyasztásának változásai

2050-ben a szélesebb globális középosztály nagyobb vásárlóerőt fog képviselni.

Ez a tanulmány a középosztályt fogyasztási szintek tekintetében határozza meg: a naponta (vásárlóerő-paritáson számolt) 10 és 100 USD közötti összeget költő háztartások tartoznak ide.

A hivatkozások teljes listáját lásd az alábbi címen: Globális megatrendek: élet a városiasodott világban:
www.eea.europa.eu/soer/europe-and-theworld/megatrends

A középosztálybeli népesség fogyasztásának változásai

Permalinks

Dokumentumhoz kapcsolódó lépések