következő
előző
tételek

Article

Középpontban az egészség: A szennyezőanyag-mentesség felé való elmozdulás egészségesebbé teszi az európaiak életét

Nyelv megváltoztatása
Article Publikálva / Megjelentetve 2022. 07. 05. Utolsó módosítás 2023. 03. 27.
5 min read
A környezetszennyezés hatással van egészségünkre és életminőségünkre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékelései rámutattak ezekre a hatásokra, valamint azokra a lehetséges előnyökre, amelyeket a tisztább környezet biztosíthatna számunkra. Az európai szennyezőanyag-mentesség irányában megtett minden lépéssel rákos megbetegedéseket előzhetünk meg, és javíthatunk életminőségünkön.

Az egészségügyi problémák és a korai elhalálozások nemcsak a közvetlenül érintettekre van hatással, hanem a betegeket ellátó családtagokra, barátokra és egészségügyi szolgáltatókra is. Minden korai elhalálozás egy családtag elvesztése; minden betegség miatt otthon töltött idő iskolai vagy munkahelyi hiányzás, valamint ápolási vagy kezelési nap a gondozók számára. A korai elhalálozásoknak és betegségeknek tulajdonítható emberi szenvedés és gazdasági költségek súlyos terhet rónak az egyénre, a családra és a társadalomra. A Covid19-világjárvány megmutatta, mennyire sebezhetőek lehetünk egy széles körű egészségügyi válsággal szemben. A környezetszennyezés ugyanilyen széles körben elterjedt egészségügyi válságnak tekinthető, csupán lassabban alakul ki.

A környezetszennyezés hatással van egészségünkre és életminőségünkre

Az EEA számos értékelést tett közzé a környezetszennyezésről és egészségügyi hatásairól. A levegőminőségről szóló legutóbbi jelentésünkből az derül ki, hogy a levegőszennyezéssel kapcsolatos több évtizedes fellépés szerte a kontinensen jelentősen javította a levegő minőségét. Ez a levegőszennyezés miatti korai elhalálozások számának csökkenéséhez vezetett, ugyanakkor az EU-ban még mindig mintegy 300 000 ember idő előtt elhalálozik egyetlen levegőszennyező anyaggal, a finomrészecskékkel szembeni expozíció miatt. E korai elhalálozások több mint felét el lehetne kerülni, ha az uniós tagállamok a WHO iránymutatásainak megfelelően csökkentenék a 2,5 mikrométernél kisebb részecskék (PM2,5) kibocsátását.

Értékeléseink arra is rámutatnak, hogy a betegségek környezeti terhei nem egyenlően oszlanak meg Európában és a népességcsoportok között. Nem meglepő, hogy azokon a területeken, ahol nagy a környezetszennyezés, annak egészségre gyakorolt hatásai is jelentősek. Hasonlóképpen, azokon a területeken, ahol a szennyezés és az expozíció szintje csökkent, az egészség terén is javulás tapasztalható.

Egyes régiók és csoportokpéldául a kisgyermekek és az idősekjobban ki vannak téve a szennyezésnek, és a különféle kiszolgáltatott helyzetek miatt hajlamosak arra, hogy egészségügyi hatásoktól szenvedjenek. A hosszan fennálló betegségek nemcsak fizikailag, hanem gazdasági és társadalmi szempontból is jelentősen ronthatják az emberek életminőségét. A világjárvány időszaka és a kijárási korlátozások arra is rávilágítottak, hogy sokan mennyire kiszolgáltatottak lehetünk, ha elszigetelten kell élnünk, vagy hosszan tartó betegségben szenvedünk.

Tisztább környezet, egészségesebb emberek

hír, hogy a betegségek okozta környezeti terhek nagy része elkerülhető, ha lépéseket teszünk a környezet állapotának javítása és a szennyezőanyag-mentesség felé való elmozdulás jegyében. Júniusban az EEA értékelést tesz közzé a rákos megbetegedésekről és meghatározó környezeti tényezőikről. Tanulmányunk a szennyező anyagok széles körét vizsgálja, és rámutat, hogy Európában a rákos megbetegedések jelentős része kapcsolódik a környezeti és munkahelyi expozícióhoz. Ez azt jelenti, hogy ezek a rákos megbetegedések megelőzhetők, ha határozottabb lépéseket teszünk a szennyezés csökkentése érdekében.

Az új értékelés egy olyan jelentéssorozat első kiadványa, amelynek középpontjában a környezet javulásából eredő egészségügyi előnyök állnak. Az EEA e területen végzett tevékenysége a szív- és érrendszeri, valamint a légzőszervi betegségekre vonatkozó értékelésekkel folytatódik, amelyeket az idei év későbbi szakaszában és jövőre kívánunk közzétenni.

Az elkövetkező hetekben frissítjük a városi levegőminőséget megfigyelő eszközünket, amely egyértelműen megmutatja, hogy egyes városok levegője sokkal tisztább, mint másoké. Az arra vonatkozó bizonyítékokat is értékeljük, hogy a levegőszennyezés hogyan érinti a gyermekeket, és mit lehet tenni védelmük érdekében. A zaj egy másik aggodalomra okot adó szennyezés a városokban, amelyek közül néhánynak sikerült csökkentenie a zajszennyezést és csendes helyeket biztosítania a városi zöldterületeken. Mindezeket az információkat egy környezet-egészségügyi atlaszban fogjuk összegyűjteni, és a jövő év első felében közzé is kívánjuk tenni.

Az európai rossz egészségi állapot meghatározó környezeti tényezőivel kapcsolatos tevékenységünk szorosan kapcsolódik a szennyezőanyag-mentességre irányuló munkánkhoz, amelynek kapcsán az EU szennyezőanyag-mentességi cselekvési tervében meghatározott célokról szóló alapfelmérést tervezünk közzétenni. E cselekvési terv egyik kulcsfontosságú eleme az utólagos kezelés helyett a szennyezés forrásnál történő megelőzése, ami segítene elkerülni az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásokat. Alapfelmérésünk nemcsak az egészséggel való összefüggéseket vizsgálja, hanem az ökoszisztémákkal, valamint a termelés és a fogyasztás társadalmi rendszereivel fennálló kapcsolatokat is.

Az EU szennyezőanyag-mentességi cselekvési tervével összhangban a szennyezés csökkentésére irányuló valamennyi fellépés és beruházás javítani fogja mindannyiunk egészségét és környezetünk állapotát. Végső soron a legjobb kezelés a megelőzés. 

 

Hans Bruyninckx

 

Hans Bruyninckx 

az EEA ügyvezető igazgatója 

A vezércikk az EEA 2022. júniusi hírlevelében jelent meg. 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tags

Felvéve: cancer, zero pollution
Dokumentumhoz kapcsolódó lépések