következő
előző
tételek

Article

A közlekedés fenntarthatóbbá tétele Európában

Nyelv megváltoztatása
Article Publikálva / Megjelentetve 2022. 07. 06. Utolsó módosítás 2023. 03. 16.
4 min read
Topics:
A közlekedés összeköti az embereket, a helyeket, a kultúrákat és a gazdaságokat, de jelentős nyomást is gyakorol a környezetre és az éghajlatra. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) két közlekedési és környezetvédelmi szakértőjével – Rasa Narkeviciute-vel és Tommaso Sellerivel – beszélgettünk az európai közlekedési rendszer fenntarthatóbbá tételével kapcsolatos kihívásokról és lehetőségekről, valamint a közelmúltban közzétett jelentésünkről.

Miről szól az EEA „TERM-jelentése”? 

Tommaso:

A „TERM” a Transport and Environment Reporting Mechanism (közlekedési és környezetvédelmi jelentéstételi mechanizmus) rövidítése. Ez az EEA éves jelentése, amely nagy vonalakban áttekinti az európai mobilitási rendszer tendenciáit és kihívásait. Emellett éves értékelést nyújt a közlekedési ágazatról, kiemelve a javulás területeit és azokat az aspektusokat, amelyeken még dolgozni kell. 

A TERM-jelentésfontos részét képezi az európai környezetvédelmi és éghajlatpolitikai törekvések támogatására irányuló munkánknak. A mobilitási rendszer eddig csak korlátozott sikereket ért el a kibocsátások csökkentése és a fenntarthatóbb közlekedési módok felé való elmozdulás terén. A TERM-jelentésekben bemutatottakhoz hasonlóan az időszerű és megvalósítható ismeretek kulcsfontosságú szerepet játszanak a fenntarthatóság felé vezető folyamat irányításában. 

Melyek voltak a legutóbbi TERM-jelentés legfontosabb megállapításai? 

Rasa:

A közlekedés villamosítása felé történő várható elmozdulás hozzá fog járulni a kibocsátások csökkentéséhez. 

Rasa Narkeviciute

A 2021. évi TERM-jelentés azzal a problémával kezdődik, hogy az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátásának mintegy egynegyedéért a közlekedés tehető felelőssé. E kibocsátások legnagyobb részét a közúti közlekedés teszi ki, amely az elmúlt 30 évben közel 30%-kal nőtt. 

Az érvényben lévő szakpolitikai intézkedésekkel a közlekedésből származó kibocsátások az előrejelzések szerint csökkenni fognak, de nem elég nagy mértékben ahhoz, hogy az ágazat megfelelő mértékben hozzájáruljon a 2050-re kitűzött klímasemlegességi cél eléréséhez. 

A személygépkocsik, a nehéz tehergépjárművek és a teherautók kibocsátása nőtt, főként a növekvő szállítási kereslet miatt. Maguk a járművek hatékonyabbá váltak, mivel kilométerenként kevesebb a kibocsátás, azonban ez nem elég a növekvő tevékenység ellensúlyozására. 

Mire van szükség ahhoz, hogy megváltozzon a növekvő kibocsátás tendenciája? 

Rasa:

A közlekedés villamosítása felé történő várható elmozdulás hozzá fog járulni a kibocsátások csökkentéséhez. Ez azonban azt is jelenti, hogy a villamosenergia-termelés és annak hatékonysága egyre fontosabbá válik. Fontos, hogy a kibocsátásokat ne egyszerűen egy másik helyszínen található erőműbe vigyük át az útról, hanem elvégezzük a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban szükséges beruházásokat. 

A közlekedés szélesebb körű fenntarthatóságához a villamosítást mobilitási rendszerünk felépítésének megváltoztatásával kell összekapcsolni. Afenntarthatóbb közlekedési módokra való átállásra, valamint annak biztosítására van szükség, hogy ne csak a közlekedési tevékenység, hanem a munkahelyek és a szolgáltatások hozzáférhetősége is a középpontba kerüljön. Ehhez átfogó szakpolitikákra van szükség. A várostervezés például elegendő helyet biztosíthat a kerékpáros infrastruktúra számára, miközben a szolgáltatásokat, a kereskedelmi tevékenységet és a lakóövezeteket egymáshoz közelebb hozza. 

Mit tesz az EU és mit tesznek a tagállamok e kihívások kezelése érdekében? 

Rasa: 

Az Európai Parlament nemrégiben támogatta azt a javasolt célkitűzést, hogy 2035-re elérjék az új személygépkocsik és kisteherautók nulla kibocsátását. Ha ezzel a tagállamok is egyetértenek, ez azt jelenti, hogy az elkövetkező évtizedekben jelentősen csökkenni fog az európai utakon keletkező kibocsátás.

A fenntartható és intelligens mobilitási stratégia a fenntarthatóbb közlekedési módokra való átállással kapcsolatos célkitűzéseket is tartalmaz. Ez magában foglalja a nagysebességű vasúti szállítás, a vasúti teherforgalom és a vízi szállítás növelésére vonatkozó célokat is.  

Milyen egyéb munkát végez az EEA a közlekedés területén? 

Rasa:

Az EEA nagy mennyiségűadatotgyűjt az európai országokból és a járműgyártóktól a járművekre és az üzemanyagokra vonatkozóan. Ez magában foglalja az EU-ban nyilvántartásba vett új személygépkocsikra, kisteherautókra, teherautókra, autóbuszokra és pótkocsikra vonatkozó adatokat, amelyek lehetővé teszik számunkra az új járműflotta hatékonyságának értékelését. Adatokat gyűjtünk az európai közúti közlekedésben és mozgó gépekben használt üzemanyagokról is. Ez magában foglalja a felhasznált üzemanyagok típusát és mennyiségét, valamint ezen üzemanyagok kitermeléséhez, feldolgozásához és forgalmazásához kapcsolódó kibocsátásokat. A bioüzemanyagok esetében a földhasználat közvetett megváltozásának hatásait is megvizsgáljuk. 

Ezeket az adatokat a szakpolitikai célok felé tettelőrelépés nyomon követéseérdekében a mutatók rendszeres kiértékelése révén elemezzük. Ezeket az értékeléseket közzéteszünk honlapunkon. Saját adataink felhasználása mellett szélesebb körű EEA- vagy külső adatokon alapuló, szakpolitikai szempontból releváns mutatókat is kidolgozunk, például a közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátásról, valamint az év későbbi szakaszában az autóbuszok és vonatok arányáról a közlekedésben. 

Tommaso: 

Az EEA a mobilitási rendszer és a közlekedés más területein is tevékenykedik. A jelenleg folyamatban lévő további tevékenységek egy része a tengeri és a légi közlekedési ágazatban zajlik, ahol más uniós ügynökségeknél dolgozó partnereinkkel együttműködve ágazatspecifikus jelentések új kiadásait készítjük elő. 

Ezek az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel együttműködésben készített, az európai tengeri szállítás környezetvédelmi hatásairól szóló jelentés,valamint az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségével és az Eurocontrollal (Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért) együttműködésben készített, az európai légi közlekedés környezetvédelmi hatásairól szóló jelentés. 

Mi az EEA következő TERM-jelentésének a témája? 

Tommaso: 

Most dolgozunk a TERM-jelentés következő kiadásán, hogy azt még idén közzétehessük. A dokumentuma mobilitási rendszer digitalizációjának tágabb témájával foglalkozik, és megvizsgálja a digitális technológiák által lehetővé tett újításokat, valamint azt, hogy ezek hogyan befolyásolhatják az ágazatot, a környezetet és az életünket. 


Rasa NarkeviciuteésTommaso Selleri, az EEA közlekedési és környezetvédelmi szakértői 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:

Tags

Felvéve:
Felvéve: term, transport
Dokumentumhoz kapcsolódó lépések