dalje
prethodno
stavke
Cilj EU-a je smanjivanje emisije stakleničkih plinova

Cilj EU-a je smanjivanje emisije stakleničkih plinova

Utvrđeno je nekoliko ciljeva na razini EU-a u svrhu smanjenja utjecaja prijevoza na okoliš u Europi, što uključuje stakleničke plinove. Ciljevi postavljeni za prijevozni sektor dio su općeg cilja EU-a da se do 2050. smanje emisije stakleničkih plinova za 80–95 %.

Cilj EU-a je smanjivanje emisije stakleničkih plinova - Read More…

Emisije i učinkovitost vozila

Emisije i učinkovitost vozila

Cestovni prijevoz s pogonom na fosilna goriva predstavlja najvažniji izvor onečišćenja zraka uzrokovanoga prijevozom. Svako vozilo ispušta onečišćujuće tvari iz brojnih izvora.

Emisije i učinkovitost vozila - Read More…

Izloženost onečišćenju zraka u gradovima

Izloženost onečišćenju zraka u gradovima

Mnogi stanovnici Europe izloženi su štetnim razinama onečišćenja zraka. Do 30 % stanovnika Europe koji žive u gradovima izloženo je razinama onečišćenja zraka koje premašuju propisane standarde kakvoće zraka u EU-u. Približno 98 % stanovnika Europe koji žive u gradovima izloženo je razinama onečišćivača zraka za koje je prema strožim smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije utvrđeno da štete zdravlju.

Izloženost onečišćenju zraka u gradovima - Read More…

Onečišćenje bukom u Europi

Onečišćenje bukom u Europi

Onečišćenje bukom sve je veći ekološki problem koji potječe iz brojnih izvora. Onečišćenje bukom može štetno utjecati na dobrobit izložene ljudske populacije, zdravlje i rasprostranjenost divljih vrsta, kao i na sposobnost djece za učenje u školi.

Onečišćenje bukom u Europi - Read More…

U uvjetima temperaturne inverzije onečišćenje se zaustavlja na razini tla

U uvjetima temperaturne inverzije onečišćenje se zaustavlja na razini tla

Vjerojatnije je da će se pojaviti onečišćenje u uvjetima temperaturne inverzije. Tijekom duljih razdoblja visokog tlaka u zimskim mjesecima Sunčevo zračenje dolazi do tla i zagrijava ga. Noću zbog nedostatka oblaka kao pokrivača brzo se gubi toplina tla te zrak u dodiru s tlom postaje hladniji. Topliji se zrak diže i djeluje kao poklopac te tako zaustavlja hladniji zrak blizu tla. Onečišćenje se također zaustavlja, uključujući i ono od cestovnog prometa, pa sloj zraka najbliži tlu postaje sve onečišćeniji. To se nastavlja sve do promjene prevladavajućih meteoroloških uvjeta.

U uvjetima temperaturne inverzije onečišćenje se zaustavlja na razini tla - Read More…

Vrste goriva i emisije stakleničkih plinova

Vrste goriva i emisije stakleničkih plinova

Potražnja za prijevozom tijesno je povezana s gospodarskom aktivnošću: u razdobljima rasta gospodarski rezultati rastu, prevozi se više robe i više ljudi putuje. Utjecaj prijevoza na zdravlje ljudi, okoliš i klimatske promjene tijesno je povezan s odabirom goriva. Čista alternativna goriva, uključujući električnu energiju, već su dostupna i mogu se smatrati održivim zamjenama za benzin i dizel. Duljina putovanja ima važnu ulogu u određivanju prikladnosti vrste goriva.

Vrste goriva i emisije stakleničkih plinova - Read More…

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Filed under:
Filed under: infographic, signals2016
Radnje vezane za dokument