dalje
prethodno
stavke

Article

Razgovor – Od energetske učinkovitosti svi ćemo imati koristi

Promijenite jezik
Article Objavljeno 2017-09-25 Zadnja izmjena 2021-05-11
5 min read
Moguće koristi od poboljšanja energetske učinkovitosti znatne su – ne samo u smislu uštede energije i borbe protiv klimatskih promjena, već i u smislu doprinosa nizu ostalih popratnih koristi, uključujući poboljšanje zdravlja ljudi i stvaranja radnih mjesta. Pitali smo Tima Farrella, višeg savjetnika u kopenhaškom Centru za energetsku učinkovitost, što je najbolje za poticanje energetske učinkovitosti. Naglasio je da su neke od ključnih sastavnica uspjeha ciljne mjere politike i dovoljno sredstava za podupiranje provedbe i usklađenosti.

Zašto bismo trebali ulagati u energetsku učinkovitost?

Energetska učinkovitost može se sažeti kao ostvarivanje više izlaznih vrijednosti i usluga uz upotrebu jednakih ulaznih vrijednosti energije ili ostvarivanje jednakih izlaznih vrijednosti upotrebom manje ulaznih vrijednosti energije. Primjerice, s pomoću LED žarulja dobijemo jednaku razinu svjetla, ali one troše približno 80 % manje energije i imaju mnogo dulji vijek trajanja u usporedbi s tradicionalnim žaruljama sa žarnom niti.

Energetska neučinkovitost zapravo postoji u cijelom lancu opskrbe energijom – od izvlačenja, pretvaranja, prijevoza i prijenosa do konačne upotrebe. Povećanjem energetske učinkovitosti zgrada ne poboljšavaju se samo kakvoća unutarnjeg zraka i udobnost već se i smanjuju računi za energiju te se potiče stvaranje radnih mjesta u područjima kao što su građevinarstvo te sustavi za izolaciju i za hlađenje i grijanje. Postoje i popratne koristi u sektoru prijevoza. Budući da se očekuje da će se do 2050. ukupna flota vozila na svijetu utrostručiti, mnoge zemlje usvajaju standarde za uštedu goriva kojima se smanjuju ovisnost o nafti, emisije stakleničkih plinova i onečišćenje zraka.

Ubrzani razvoj električnih vozila zadnjih nekoliko godina potaknut je nizom komplementarnih politika i mjera koje su uvele neke zemlje. Norveška je, primjerice, uvela dugačak niz preferencijalnih politika za automobile bez emisija od 1990. te je odredila cilj da svi automobili koji se prodaju u zemlji do 2025. budu električni. Tim paketom politika omogućeno je oblikovanje očekivanja potrošača i dobavljača te je 2016. godine norveška flota električnih vozila koja se mogu puniti po glavi stanovnika postala najveća na svijetu.

Koja je veza između energije i održivog razvoja?

Poboljšanja energetske učinkovitosti moćan su pokretač pristupa energiji koji daje nadu milijardi ljudi koji još nemaju pristup električnoj struji, ali pokretač koji se često zanemaruje. Primjerice, izvanmrežnom opskrbom energijom u paru s učinkovitim kućanskim uređajima mogu se ostvariti dovoljne količine dostupne i čiste energije, dok se istodobno može pridonijeti održivom razvoju. Štoviše, međusobno povezivanje energetske učinkovitosti s pristupom energiji i s obnovljivim izvorima energije nužno je za ispunjenje 7. cilja Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, kojim se so 2030. „nastoji osigurati pristup jeftinoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve”. Energija se smatra „ključnom za postizanje gotovo svih ciljeva održivog razvoja, od njezine uloge u uklanjanju siromaštva razvojem zdravstva, obrazovanjem, opskrbom vodom i industrijalizacijom do borbe protiv klimatskih promjena”.

Postoji li brzo i jednostavno rješenje za postizanje energetske učinkovitosti?

Energetska učinkovitost predstavlja isplativu priliku za vlade, privatni sektor i društvo da postignu razne ciljeve, bilo da su to smanjenja energije, ublažavanja emisija, financijske uštede, energetska sigurnost, dobrobit za zdravlje ili što drugo. Na temelju mojeg iskustva jasno je da ne postoji jedinstveno rješenje koje se može primijeniti na sve ili jedinstveni način postizanja energetske učinkovitosti za različite regije, zemlje ili gradove.

Za pokretanje djelovanja važno je određivanje ambicioznih ciljeva te stvaranje institucionalnih okvira, nacionalnih strategija i učinkovitih paketa politika koji obuhvaćaju uredbe, poticaje, stvaranje kapaciteta i informacijske instrumente. Sve te aktivnosti moraju se poduprijeti robustnim podatcima, provedbom, nadzorom i vrednovanjem.

Gdje početi?

Logično je dati prednost djelovanju u određenim sektorima u kojima postoji najveći potencijal poboljšanja energetske učinkovitosti. Potrošnja energije u sektoru i mješavina goriva u tom procesu često se znatno razlikuju. Na području na kojemu se znatan dio energije upotrebljava za industrijske aktivnosti vlasti mogu dati prednost mjerama kao što su potpora usvajanju sustava za upravljanje energijom. Druga je mogućnost da je na području na kojemu se velik dio energije upotrebljava za zagrijavanje i hlađenje neučinkovitih zgrada logičnije da se vlada usredotoči na poboljšanje energetske učinkovitosti lokalnih zgrada upotrebom građevinskih zakona i certifikata te poticanjem razvoja zgrada s neto nula energetskom vrijednosti. Na urbanom području koje se bori s problemom zakrčenosti vlasti mogu dati prednost ulaganjima u rješenja za javni prijevoz, kao što su sustavi brzog autobusnog prijevoza. Trenutačno približno 35 milijuna putnika u 206 gradova u cijelom svijetu upotrebljava sustave brzoga autobusnog prijevoza, kojima se ostvaruju inovativna i jeftinija rješenja za javni prijevoz visokog kapaciteta kojima se poboljšava urbana mobilnost i smanjuje onečišćenost zraka.

Tehnološke inovacije u privatnom sektoru isto tako imaju sve važniju ulogu. Primjerice, tvrtke kao što su Tesla, Danfoss i Siemens, među ostalima, predvodnice su inovacija za sustave za skladištenje energije, povezanost i pametnu energiju.

Imaju li cijene energije utjecaj na energetsku učinkovitost?

Cijena je vrlo jak poticaj potrošačima da smanje upotrebu energije i prijeđu na veću učinkovitost. Politike energetske učinkovitosti često su nedjelotvorne kada se cijene energije subvencioniraju jer niske cijene energije utječu na ekonomski povrat energetske učinkovitosti. Sve više zemalja obvezalo se na reformu tih subvencija, dok neke zemlje istražuju mogućnost subvencioniranja krajnjih korisnika umjesto dobavljača energije.

Trenutačno postoji mnogo tehničkih rješenja kojima se omogućuje  trenutno djelovanje za ubrzanje energetske učinkovitosti. Upotreba pametnog mjerenja i obračunavanja dobar je primjer toga. Mnogi potrošači plaćaju račune za energiju svaka tri mjeseca i nisu svjesni mogućnosti kojima bi mogli postignuti veću učinkovitost izmjenom tehnologija ili promjenom svojeg ponašanja. Informacije o potrošnji koje se daju krajnjim korisnicima mogu pridonijeti promjeni upotrebe energije i poboljšanju energetske učinkovitosti. Na računima za energiju u nekim zemljama daju se usmjerena analiza i informacije kojima se domaćinstvima omogućuje usporedba njihove potrošnje energije sa sličnim kućanstvima u lokalnim zajednicama. Ostalim kućanstvima više odgovaraju informacije u stvarnom vremenu preko pametnih telefona ili zaslona u domu, što vlasnicima omogućuje prilagodbu djelovanja i ponašanja prije dobivanja računa.

Naznake o većoj potražnji potrošača za učinkovitim hladnjacima i klimatizacijskim uređajima mogu potaknuti tvrtke na uvođenje inovacija i ponudu energetski učinkovitijih proizvoda.

Koga treba uključiti i informirati?

Energetska učinkovitost rascjepkano je područje koje obuhvaća mnogo dionika, među ostalim vlade, privatni sektor, međunarodne organizacije, financijere i civilno društvo. Svim dionicima trebaju se dati podatci i informacije da bi zahvaljujući informiranosti mogli donijeti odluke povezane s ciljevima visokog stupnja, politikama, programima i ulaganjima.

Kopenhaški centar  u dobrom je položaju da ima središnju ulogu koordinatora na ciljnim lokacijama visokog učinka te podupire ubrzavanje postupaka usmjerenih na energetsku učinkovitost na globalnoj, nacionalnoj i gradskoj razini. U kontekstu inicijative glavnog tajnika Ujedinjenih naroda „Održiva energija za sve” djelujemo kao tematsko čvorište za energetsku učinkovitost. U tom kontekstu pridonijeli smo, među ostalim, razvoju izvora znanja kao što je inicijativa Svjetske banke Regulatorni pokazatelji održive energije (RISE).

 Tim Farrell

Tim Farrell

Viši savjetnik

Kopenhaški centar za energetsku učinkovitost, dio Partnerskog programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) i DTU-a

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Filed under:
Filed under: energy efficiency
Radnje vezane za dokument