dalje
prethodno
stavke

HelpCenter FAQ

Što je potrebno učiniti kako bi europsko gospodarstvo postalo u većoj mjeri kružno?

HelpCenter FAQ

Ako gospodarstvo postane u većoj mjeri kružno, vađenje resursa i otpad mogu se smanjiti, učinkovitost upotrebe resursa može se poboljšati, staklenički plinovi i druge emisije mogu se smanjiti te se može doprinijeti očuvanju bioraznolikosti. Međutim, europsko gospodarstvo još uvijek je u velikoj mjeri linearno i imalo bi koristi od promišljanja o načinu na koji se proizvodi i materijali koncipiraju, proizvode, stavljaju na tržište, upotrebljavaju i oporabljuju. Za to je potrebno više ulaganja u unaprjeđenje obećavajućih inovacija i bolje praćenje napretka prema kružnom gospodarstvu.

 

EEA je objavila oko 20 publikacija u kojima je riječ o temi koja može pomoći u pronalasku odgovora na ovo opsežno pitanje. Pogledajte, na primjer, Stvaranje uvjeta za kružno gospodarstvo – uvid u stanje i potencijale, Kružno gospodarstvo i biogospodarstvo – partneri u održivosti i Kružni dizajn – proizvodi u kružnom gospodarstvu.

 

Još naslova dostupno je u bazi publikacija EEA: Publikacije EEA-e o kružnom gospodarstvu

Permalinks

Tags

Radnje vezane za dokument