dalje
prethodno
stavke

HelpCenter FAQ

Koji su učinci klimatskih promjena prisutni u Europi?

HelpCenter FAQ

Europa se zagrijava brže od globalnog prosjeka. Klimatske promjene odvijaju se i sada, a u budućnosti će postati još ozbiljnije čak i ako se globalna nastojanja u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova pokažu učinkovitima. Međutim, učinci će biti puno blaži ako se nastojanjima u pogledu smanjenja emisija globalno povećanje temperatura uspješno zadrži ispod 2 °C (kako se zahtijeva Pariškim sporazumom). Svaki scenarij s emisijama u kojem se ta granica premaši uzrokovao bi znatno veće klimatske promjene i s njima povezane učinke.

 

Rizici od ekstremnih vremenskih i klimatskih nepogoda kao što su toplinski valovi, poplave i suše u mnogim će regijama postajati sve češći i silovitiji. To će za posljedicu imati negativan učinak na ekosustave, gospodarske sektore te ljudsko zdravlje i blagostanje. Stoga su za minimiziranje rizika od globalne klimatske promjene potrebne ciljane mjere za prilagodbu na učinke klimatskih promjena te mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova. Prilagodbe moraju biti prilagođene posebnim okolnostima u različitim regijama i gradovima u Europi.

 

Pogledajte naše izvješće o klimatskim promjenama, učincima i ugroženosti okoliša u Europi 2016., naše pokazatelje učinka klimatskih promjena i informativne karte klimatskih promjena

Permalinks

Radnje vezane za dokument