dalje
prethodno
stavke

HelpCenter FAQ

Gdje mogu pristupiti podatcima o stakleničkim plinovima prema izvoru i državi?

HelpCenter FAQ

Podatci o emisijama i uklanjanjima stakleničkih plinova koje države EEA dostavljaju Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCCC) i EU/EEA u skladu s mehanizmom za praćenje stakleničkih plinova (države članice EU) dostupni su u pregledniku podataka o stakleničkim plinovima EEA. Preglednik pokazuje najnovije emisije prijavljene u godišnjim inventarima emisija stakleničkih plinova i omogućuje korisnicima da filtriraju podatke po državi, sektoru, godini i stakleničkim plinovima. Potpunom inventaru stakleničkih plinova koji je Europska unija dostavila UNFCCC-u — na kojem se temelje emisije prikazane u pregledniku — može se pristupiti sa stranice inventara stakleničkih plinova EEA.

Permalinks

Radnje vezane za dokument